Právne Poznámka

image_pdfimage_print

 

A – Právne upozornenia a podmienky použitia

1- Právne informácie

Ultreia že Suseia

Majiteľ webu: Todocaminosantiago.com

mailto: info@todocaminosantiago.com

 

2- PODMIENKY používanie webových A INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV TODOCAMINOSANTIAGO.COM

2.1 Preambula

ULTREIA EN SUSEIA. (ďalej len "TODOCAMINOSANTIAGO") k dispozícii na internetových užívateľov internetu Todocaminosantiago.com stránok.

Prístup a / alebo použitia webových stránok je úplne dobrovoľné a Todocaminosantiago.com pripísať na toho, kto je stav UŽÍVATEĽA. Všetky užívateľské prijíma, od okamihu, kedy pristupuje, bez výhrad, Obsah týchto “Podmienky použitia”, "Ochrana osobných údajov", "Práva duševného vlastníctva a priemyselné" a, ak, las “Podmienky” , Ktoré môžu dopĺňať, nahradiť alebo modifikovať akýmkoľvek spôsobom v súvislosti so službami a obsahom portálu. Preto, užívateľ musí prečítať a iní pred prístup a využitie akejkoľvek služby webovej stránky na vlastné riziko.

Užívateľ môže pristupovať, vytlačiť, stiahnuť a uložiť Podmienky použitie kedykoľvek. Tieto podmienky budú trvalo prístupné na webovej stránky pomocou odkazu Právne podmienky.

TODOCAMINOSANTIAGO si vyhradzuje právo na zmenu, bez predchádzajúceho upozornenia, obsah právnych podmienok, aby odporúča používateľ prečítať tieto pravidlá pri každom prístupe a používaní tohto TODOCAMINOSANTIAGO.COM PORTÁL. TODOCAMINOSANTIAGO si tiež vyhradzuje právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia, dizajn, prezentácie a / alebo konfigurácia tejto webovej stránky, a niektoré alebo všetky služby, a pridávať nové služby.

Prístup k stránke všeobecne bude zadarmo, pero TODOCAMINOSANTIAGO se podrá reservar el derecho a pasar a modalidades de pago en función del uso del usuario del portal tras un previo aviso al afectado o un previo aviso genérico. En cualquier caso, TODOCAMINOSANTIAGO si vyhradzuje právo previesť, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, odoprieť prístup na túto stránku od užívateľov, ktorí porušujú niektorý z týchto zákonných podmienok alebo jednotlivcov, ktorí sa na ne vzťahujú.

 

2.2 Objekt

Tieto podmienky používania sa riadi prístup a používanie Portálu TODOCAMINOSANTIAGO.COM.

PORTÁL Účelom je byť najväčší a najlepší vyhľadávač pre informácie o spôsoboch Saint James v Španielsku a Európe, byť východiskovým bodom pre všetkých záujemcov o spôsoboch Santiago.

Webové TODOCAMINOSANTIAGO cesty sú prevažne stredné a dlhšie vzdialenosti, používať bicykli koláč.

Táto stránka TODOCAMINOSANTIAGO je čisto informatívny a orientačné, a nie je zodpovedný za škody akéhokoľvek druhu, že použitie týchto informácií môže vytvoriť. Rovnako, nemôže zaručiť, že všetky prezentované informácie sú presné alebo aktuálne.

V tomto zmysle, TODOCAMINOSANTIAGO k dispozícii užívateľom internetu záujem o spôsoboch Web Site Santiagfo www.todocaminosantiago.com.

TODOCAMINOSANTIAGO iba ostatným užívateľom údaje a / alebo informácie poskytnuté užívateľom pri údaje a / alebo informácie nie sú v rozpore s predpismi alebo týmito Podmienkami použitia.

TODOCAMINOSANTIAGO webových stránok môže odstrániť nelegálny obsah bez predchádzajúceho upozornenia.

Užívateľ berie na vedomie, že nie je technicky možné dosiahnuť webových stránok Dostupnosť TODOCAMINOSANTIAGO.COM na 100 %. Avšak, TODOCAMINOSANTIAGO sa bude snažiť, aby webové stránky k dispozícii pokiaľ možno konštantná. Špeciálne pre údržbu, bezpečnostnej spôsobilosti, a pretože udalostí, nad ktorými možno ovplyvniť TODOCAMINOSANTIAGO (abnormality takejto verejnej komunikačnej siete, výpadky, atď) krátke anomálie môžu vznikať alebo dočasné pozastavenie webe služieb.

 

2.3 Povinnosti užívateľov portálu

Užívateľ sa zaväzuje usilovne využívanie a služieb dostupných na týchto webových stránkach, plne v súlade so zákonom, s dobrými mravmi a Všeobecných podmienok použitia a, ak, konkrétne podmienky, as náležitým ohľadom na ostatných užívateľov.

Všeobecne platí, že poskytovanie služieb nevyžaduje predchádzajúce predplatné alebo registráciu užívateľov. Však, TODOCAMINOSANTIAGO podmienky používania niektorých služieb po ukončení svojej užívateľskej záznamy, výber ID a heslo, ktoré užívateľ súhlasí s tým, aby sa a používať s odbornou starostlivosťou.

Používanie hesla je neprenosná, nie je dovolené prenášať, ani dočasne, tretím stranám. V tomto ohľade, užívateľ musí prijať potrebné opatrenia na väzbe hesla vybraného ním, vyhnúť sa používaniu rovnaké pre tretie. Preto, Užívatelia sú výhradne zodpovední za použitia, heslo je vyrobený, plné odškodnenie za TODOCAMINOSANTIAGO. V prípade, že používateľ vie, alebo má podozrenie, že použitie vášho hesla treťou osobou by mal priniesť to upozorniť čo najskôr TODOCAMINOSANTIAGO.

Register musí byť spôsobom uvedeným v samotnej službe. Všetky informácie poskytnuté užívateľom prostredníctvom služieb musí byť pravdivé a presné. Za týmto účelom, Užívateľ ručí za pravosť všetkých odovzdaných údajov v dôsledku vypĺňania formulárov potrebných na upisovanie Služby.

Podobne, Užívateľovi prináleží všetky informácie poskytované TODOCAMINOSANTIAGO neustále aktualizované tak, aby reagovali, za všetkých okolností situácie užívateľa. V každom prípade je Užívateľ povinný výhradnú zodpovednosť za akékoľvek nepravdivé alebo nepresné svoje vyhlásenia a škody spôsobené TODOCAMINOSANTIAGO alebo iní za poskytnuté informácie.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné zákony a práva iných používať obsah a služby na webových stránkach. Taktiež sú zakázané reprodukcie, distribúcia, prenos, prispôsobenie sa zmene, akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme, obsah webových stránok (texty, vzory, grafika, správy, databázy, zvukové súbory a / alebo obrazu, loga, atď) a ďalšie prvky tejto webovej stránky, bez predchádzajúceho povolenia od právneho vlastníka alebo pri povolenom zákonom.

Najmä môže byť užívateľ vylúčený: používanie urážlivých alebo hanlivých obsah, bez ohľadu na to, či tieto obsahy vplyv na ostatných užívateľov alebo inej osoby alebo spoločnosti,, používať pornografické alebo porušiť zákony na ochranu maloletých, alebo inzerovať, ponúkať alebo distribuovať pornografické výrobky alebo porušiť zákony na ochranu maloletých, rušiť ostatných užívateľov (najmä prostredníctvom nevyžiadanej pošty), právne Obsah chránený pomocou (p. ej. právnymi predpismi o duševnom vlastníctve, Značkové, patent, úžitkové a estetické modely) bez nároku na ňu, alebo inzerovať, ponúkanie alebo distribúcia tovaru alebo služby chránené zákonom, a uskutočňovať alebo podporovať opatrenia v rozpore s voľnou súťažou, vrátane činností zameraných na postupné získavanie zákazníkov (reťazové systémy, gule snehu pyramidálne).

Užívatelia majú zakázané z týchto akcií:

– Používať mechanizmy, softvér alebo skriptov v súvislosti s používaním webových stránok.

– Blokovať, prepísať, túto kópiu upraviť, ak je to nevyhnutné pre riadne využívanie služieb webové stránky. Napríklad, kopírovanie prostredníctvom technológií vyhľadávačov, ako je "Robot / Crawler" nie je nevyhnutné pre správne používanie webu služby, takže je výslovne zakázané.

– Šírenie a kopírovať obsah verejne TODOCAMINOSANTIAGO webovej stránky alebo ostatných užívateľov, bez predchádzajúceho.

– Akákoľvek akcia k zhoršeniu funkčnosti infraštruktúry TODOCAMINOSANTIAGO, najmä preťaženie.

– Ak chcete použiť niektorý z materiálov a informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke pre nelegálne a výslovne zakázaný týmito Podmienkami použitia, rovnako ako podmienky, ktoré, ak, sú povolené v rozpore s právami a záujmami TODOCAMINOSANTIAGO, členov a / alebo tretej, a musí na ne reagovať v prípade porušenia alebo porušenia povinností a / alebo, rovnako (vrátane zavedenia alebo šírenia počítačových vírusov ""), poškodenie, zakázať, preťaženie, narušiť alebo brániť normálnemu použitia materiálu a informácií obsiahnutých na webových stránkach, informačné systémy alebo dokumenty, súbory a všetky druhy obsahu uložené na akomkoľvek počítači (suchý) z TODOCAMINOSANTIAGO, jeho členovia alebo každý užívateľ.

Užívateľ si je vedomý, a dobrovoľne prijíma, že používanie tejto služby prebieha, v každom prípade, na vlastnú zodpovednosť.

Užívatelia sú zodpovední za škody akéhokoľvek druhu, ktoré TODOCAMINOSANTIAGO ktoré utrpíte v dôsledku porušenia niektorej z povinností, ktoré sú viazané na základe týchto "Podmienok použitia" alebo právnymi predpismi týkajúcimi sa používania služby.

 

2.4 Zverejnenie fotografií politiky

Fotografie na karte profilu užívateľa slúži na identifikáciu jasne pre zvyšok členov TODOCAMINOSANTIAGO. Teda, je vhodné zahrnúť do svojej osobnej fotografie, totiž, obsahujúce fotografie seba samého; ale tiež prijímať fotografie, ktoré identifikujú vkusu užívateľov a pomôcť im vyjadriť (ej. domáce zvieratá, skupiny priateľov, scenérie, predmety alebo umelecké kreácie).

TODOCAMINOSANTIAGO nepodporuje zahrnutie všetkých typov snímok svojich členov, tak to budú zverejnené iba tie, ktoré boli prijaté po procese validácie, na základe vlastného uváženia tímu TODOCAMINOSANTIAGO.

Fotografie môžu byť zamietnuté z rôznych dôvodov:

1.- Vzhľadom k tomu, že nie je vhodné na dosiahnutie cieľov TODOCAMINOSANTIAGO. Žiadne fotografie alebo obrázky povolené urážlivý obsah, násilný, ideologický, xenofóbnych, erotický, Obscene y / o sexuálnej.

2.- Z dôvodov bezpečnosti dát a súkromia. Nemusí byť fotografie alebo obrázky, ktoré obsahujú informácie, ako sú: mená, telefón, e-mailovej adresy, alebo webové URL.

3.- Súčasné problémy na displeji sa epocha vizuálnej kvality.

4- Nesmie byť správne vložený na strane.

TODOCAMINOSANTIAGO nemôže potvrdiť vlastníctva autorských obrazov, ktoré majú byť zahrnuté v profiloch. Ak tretia osoba prehliadka, musí mať výslovný súhlas, na rozhodnutí užívateľa zapojených.

TODOCAMINOSANTIAGO si vyhradzuje právo previesť plodín nikdy manipulovať- obrázky, aby sa zmestili zverejnenie fotografií politiky uvedené tu. Tiež, TODOCAMINOSANTIAGO si vyhradzuje právo zmazať, aj bez predchádzajúceho upozornenia, Obrázky, ktoré, vo svojom stanovisku, považujú za nevhodné podľa cieľov a charakteru lokality.

TODOCAMINOSANTIAGO Všetky fotografie sú predmetom ďalších revízií a odstránenie.

Ak zistí na webových stránkach žiadnu fotku, ktorá nie je v súlade s touto politikou, môžu komunikovať TODOCAMINOSANTIAGO tím na adrese: info@todocaminosantiago.com.

 

2.5 Profily politiky schválenie

Profily schválenie politika je navrhnutý tak, aby regulovať obsah profilov na zabezpečenie kvalitnej všeobecnej atmosfére obsahujúcej, príslušný jazyk a zámery pre bezpečnosť všetkých užívateľov.

Nemohli byť schválené profily obsahujúce:

1.- Lenguaje sexuálne explicitné odkazy / sexuálne návrhy

2.- Hanlivý, hrubý, Agresive násilné

3.- Urážlivé jazyka alebo obscénne (vrátane vulgárnych výrazov)

4.-Terminológia rúhanie rasovo urážlivé

TODOCAMINOSANTIAGO, podľa svojho uváženia, si vyhradzuje právo odmietnuť používateľa v prípade, že zverejnené informácie nezaručuje, podľa názoru TODOCAMINOSANTIAGO, úroveň spoľahlivosti, bezpečnosť a kreditné dostačujúci pre zaradenie do komunity užívateľov TODOCAMINOSANTIAGO.

V tomto zmysle, TODOCAMINOSANTIAGO si vyhradzuje právo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia registrovaným užívateľom, ktoré nie sú v súlade s princípmi kvality a presnosti TODOCAMINOSANTIAGO.

TODOCAMINOSANTIAGO nemôžu kontrolovať každý jeden z publikovaného obsahu, takže nemôžete vziať zodpovednosť za obsah. Rovnako, kontroly vykonávali pravidelne, aby zásady kvality a pravidiel TODOCAMINOSANTIAGO sú tu uvedené.

Pokiaľ užívateľ zistí akýkoľvek nevhodný obsah na webových stránkach, kontaktujte nás prosím prostredníctvom našej služby Starostlivosť o zákazníkov: info@todocaminosantiago.com

Každý, kto poskytuje informácie, alebo činností, ktoré porušujú platné právne predpisy prevziať plnú zodpovednosť za škody a ich dôsledky, TODOCAMINOSANTIAGO vyňatie žiadnu zodpovednosť.

 

2.6 Zodpovednosť a distribúcie obsahu, údaje a / alebo informácie o užívateľovi

Užívateľ výslovne oprávňuje TODOCAMINOSANTIAGO vysielať svoj profil a obsah, ktorý ste prispeli k TODOCAMINOSANTIAGO. Člen udeľuje TODOCAMINOSANTIAGO trvalo a neodvolateľne všetky práva a honoráre obsahu vytvoriť a príspevok na TODOCAMINOSANTIAGO.

Užívateľ výslovne oprávňuje TODOCAMINOSANTIAGO zmeniť určitý poriadok rešpektovať grafický dizajn webových stránok alebo iných komunikačných médií používaných v platforme TODOCAMINOSANTIAGO. Tieto práva alebo licencie sa udeľujú na použitie po celom svete a pre právne platnosti ochrany užívateľských práv.

TODOCAMINOSANTIAGO nemá žiadnu povinnosť a neriadi sa ich využitie užívateľmi služby a, v dôsledku, nezaručuje, že užívatelia používajú rovnaké v súlade s ustanoveniami Podmienok, alebo usilovne použitia a / alebo obozretné pre ne.

Tiež, TODOCAMINOSANTIAGO nemá povinnosť kontrolovať a overiť totožnosť užívateľa, alebo presnosť, platnosť, úplnosť a / alebo pravosť údajov, ktoré používatelia poskytujú o sebe.

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, TODOCAMINOSANTIAGO si vyhradzuje právo obmedziť, Úplné alebo čiastočné, prístup k určitým používateľom, a zrušiť, pozastaviť, zablokovať alebo odstrániť niektoré typy obsahu s využitím technologických nástrojov vhodných k účinku, ak by mal faktickú znalosť, že činnosť alebo informácie uložené je nezákonné alebo poškodzuje majetok alebo práva tretej strany. V tomto zmysle, TODOCAMINOSANTIAGO môže stanoviť potrebné filtre, ktoré bránia službou v sieti môže rozliať nelegálny alebo škodlivý obsah.

Užívatelia výslovne oprávňujú TODOCAMINOSANTIAGO, takže môžete posielať správy a rozhovory užívateľov v akejkoľvek časti webových stránok a s rovnakými vonkajšími miest vzťahujúcich sa k webu a objektom, na ktorom vidieť správu alebo konverzáciu.

 

2.7 Vylúčenie záruk a zodpovednosti

Pokiaľ nie je výslovne opísaný vo Všeobecných podmienkach použitia a iné regulačný rámec portálom, TODOCAMINOSANTIAGO nie je zodpovedná za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť z nedostatku presnosti, úplnosť, predložiť, a chyby alebo opomenutia, ktoré by mohli mať vplyv na informácie a služby obsiahnuté v tejto webovej stránky alebo iného obsahu, ktorý je prístupný cez rovnaké alebo prevziať žiadnu povinnosť ani záväzok na overovanie alebo monitorovanie obsahu a informácií.

Tiež, TODOCAMINOSANTIAGO nezaručuje dostupnosť, kontinuita alebo neomylnosť webe, a v dôsledku toho, vylučuje, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môže byť spôsobené nedostatočnou dostupnosťou a kontinuitu prevádzky webových stránok a služieb poskytovaných v rovnakom, rovnako ako chyby v prístupe k rôznych webových stránkach, alebo tie, z ktorých, ak, Tieto služby sú poskytované.

TODOCAMINOSANTIAGO nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, údaje a / alebo informácie poskytované používateľom webu, ani za obsah externých webových stránok, na ktoré sú uvedené odkazy. Najmä TODOCAMINOSANTIAGO nezaručuje, že tieto obsahy sú pravdivé, splniť stanovený účel, alebo slúžiť tomuto účelu.

Tiež, TODOCAMINOSANTIAGO nezodpovedá za názory, ktoré vyjadrili používatelia prostredníctvom portálu, fóra, komunity, a iné participatívnej alebo recenziu.

 

2.8 Odkazy, "Odkazy" na stránky terceros

TODOCAMINOSANTIAGO patrí do jeho obsah odkazov na vlastných pozemkoch a / alebo spravovaných tretími stranami, s cieľom uľahčiť prístup k informáciám prostredníctvom internetu.

TODOCAMINOSANTIAGO nepreberá žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z existencie väzieb medzi obsahom týchto stránok a obsahu mimo neho alebo iného referenčného externý obsah na tejto stránke. Tieto odkazy alebo referencie sú len pre informačné účely a, v každom prípade, znamenať podporu, schválenie, uvádzanie na trh alebo vzťah medzi TODOCAMINOSANTIAGO a majiteľ internetových stránok, s ktorej je usadený.

 

2.9 Právo a súdna právomoc

Tieto Podmienky sa riadia podľa španielskeho práva, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s platnosťou, interpretácia, vykonávanie a presadzovanie.

Všetky spory vzniknuté z výkladu a / alebo prevedenie rovnaké, musí byť postúpený súdy a tribunály Barcelony.

S ohľadom na konflikty, ktoré môžu nastať u spotrebiteľov a koncových užívateľov, sa nevzťahuje predchádzajúci odsek, ako sú definované v právnych predpisoch týkajúcich sa spotrebiteľov a užívateľov.

 

3- PODMIENKY komunitárneho TODOCAMINOSANTIAGO

3.1 Ciele a účel Spoločenstva TODOCAMINOSANTIAGO

TODOCAMINOSANTIAGO ponúka užívateľom možnosť publikovať na otázky webových stránok a pochybnostiam o turistiku, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a otázky, a získať rýchle odpovede, jednoduchý a priamočiary poznať aktuálny priemysel.

TODOCAMINOSANTIAGO Spoločenstvo si kladie za cieľ poskytnúť dotknutým používateľom na cestách, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a súvisiacich otázkach a / alebo informácie od iných používateľov alebo odborníkov v oblasti.

Spoločenstvo úlohou je poskytovať priestor TODOCAMINOSANTIAGO diskusie, Dialóg a učenie pre všetkých, ktorí sa na nej podieľajú. Takže názory sú zadarmo.

Ak chcete zabezpečiť, aby boli témy sú zaujímavé a majú kvalitu, od TODOCAMINOSANTIAGO nie je dovolené používať tento priestor pre reklamný záujmov, diskvalifikovať ostatné, alebo k inému účelu, než reagovať na filozofiu nášho portálu.

 

3.2 Ako sa zúčastniť

Ak sa chcete zúčastniť Spoločenstva TODOCAMINOSANTIAGO opýtať či odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa turistiky, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a problémy proste ísť do vášho účtu zadaním e-mail a heslo, alebo, pokiaľ nie je registrovaný, vytvorte si účet vyplnením požadovaných polí, ktoré sú označené hviezdičkou (*).

 

3.3 Zodpovednosť

TODOCAMINOSANTIAGO nenesie zodpovednosť za názory a / alebo informácie vyjadrená užívateľovi.

 

3.4 Povinnosti v komunite

Z technických dôvodov TODOCAMINOSANTIAGO rozhodne nemôže skontrolovať, či používateľ zadal na webe je skutočne osoba, ktorá tvrdí, že je. TODOCAMINOSANTIAGO preto žiadne záruky, pokiaľ ide o skutočnú identitu užívateľov. Takže každý užívateľ sa musí presvedčiť o totožnosti ostatných užívateľov.

Používateľ súhlasí, že nebude používať ako službu na nezákonné účely, v rozpore s ustanoveniami týchto právnych pojmov, poškodiť práva a záujmy druhých, alebo v žiadnom prípade poškodenia, zakázať, preťaženie alebo zhoršiť služby alebo zabrániť bežnému užívaniu alebo prevzatie služby od ostatných užívateľov. En particular, a ako príklad, a nie úplný, Prenos je zakázané, šírenie alebo sprístupnenie tretím stranám prostredníctvom služby, informácie, Príspevkov:, grafika, zvukové súbory a / alebo obrazu, fotografie, záznamy, Softvér y, všeobecný, akýkoľvek druh materiálu, obsahu alebo dát:

A. Každopádne obťažovať, číhať, vyhrážanie alebo zneužívať iné členov fóra alebo tretím stranám mimo rovnaká.

B. Začleniť obscénne alebo nežiadúca alebo môže uraziť cítenie akejkoľvek tretej strany, ktoré môžu pristupovať k rovnakým.

C. Šíriť obsah, ktorý môže porušiť alebo porušovať zákonné práva iných, ako hanlivé alebo ktorého obsah porušuje akékoľvek práva duševného a priemyselného vlastníctva.

D. Povzbuďte ostatné k porušeniu týchto podmienok.

A. Bola vydaná s úmyslom vydávať TODOCAMINOSANTIAGO členmi tímu alebo iný používateľ pomocou podobného identifikácie alebo prostredníctvom inej metódy alebo zariadenia.

F. Používa sa pre komerčné účely, reklama protiprávny; rovnako ako pre prenos nevyžiadanej pošty, spam, reťaze alebo hmotnosť šírenie nevyžiadaných.

G. Porušovať právne predpisy o ochrane súkromia komunikácií.

Pre jeho časť, TODOCAMINOSANTIAGO si vyhradzuje právo zmazať a / alebo pozastaviť užívateľmi služieb o nedodržaní podmienok, a odstrániť, odstránenie a / alebo pozastaviť žiadnu správu, ktorá bude obsahovať informácie o vlastnostiach uvedených v listoch A až G, a to aj vtedy, ak je ponechaná v rovnakej vyhlásení, bez predchádzajúceho upozornenia informuje.

 

4- Práva duševného vlastníctva a PRIEMYSELNÉ

Copyright © 2013 - ULTREIA ET SUSEIA – Všetky práva

Vyhradzujeme si všetky práva na využívanie.

Tieto stránky sa riadia podľa španielskeho práva a je chránený vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi na duševné a priemyselné vlastníctvo.

Texty, vzory, obraznosť, databázy, loga, štruktúra, značky a ostatné prvky tohto webu sú chránené zákonom a medzinárodnými zmluvami o duševnom vlastníctve.

Akákoľvek reprodukcia, prenos, adaptácia, preklad, modifikácie, komunikácie s verejnosťou, alebo akékoľvek iné použitie všetkých alebo časti obsahu tejto stránky, vyrobené v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronický, mechanické alebo iné, je prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu tretích strán drží TODOCAMINOSANTIAGO. Akékoľvek porušenie týchto práv môže viesť k súdnym konaním alebo občianskych a trestných.

TODOCAMINOSANTIAGO neudeľuje žiadnu licenciu alebo povolenie použitia akéhokoľvek druhu na jeho duševné vlastníctvo alebo iného majetku alebo právo týkajúce sa webových stránok, služby alebo ich obsah.

Legitimita práva duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu poskytovaných užívateľom je výhradnou zodpovednosťou.

Za účelom zachovania práva duševného vlastníctva, V prípade, že ktorýkoľvek používateľ alebo tretia strana domnieva, že došlo k porušeniu ich legitímnych práv zavedením určitého obsahu na webových stránkach, oznámi to, písomný, ULTREIA ET SUSEIA, s uvedením:

– Identifikačné osobné údaje držiteľa práv údajne porušené. Ak je reklamácia podaná niekým iným, než je záujem, uvedie právo zastupovať hranie.

– Údaj o materiáli chránené právami duševného vlastníctva a jeho umiestnenie na webe.

– Dôkaz o existencii, vlastníctvo a platnosť takýchto práv duševného vlastníctva.

– Vyhlásenie, v ktorom by bol zodpovedný za správnosť údajov a informácií uvedených v oznámení podľa tohto bodu.

 

 

5- OCHRANA SÚKROMIA

5.1 Právo na informácie

Táto ochrana dát politika reguluje prístup a využívanie služieb webových stránok www.todocaminosantiago.com, (ďalej len "TODOCAMINOSANTIAGO") že, ULTREIA ET SUSEIA pone a disposición de los usuarios de Internet interesados en sus servicios y contenidos (vpred, "Užívatelia").

V súlade s ustanoveniami ústavného zákona 15/1999, z 13 December, Ochrana osobných údajov (vpred, LOPD), TODOCAMINOSANTIAGO ako vlastník webových stránok, informuje užívateľa o existencii súborov osobných údajov vytvorených v rámci zodpovednosti nej.

TODOCAMINOSANTIAGO je plne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a požiadavka na zachovanie dôvernosti svoje činnosti.

Ak sa užívateľ rozhodne zaregistrovať sa Todocaminosantiago.com, byť požadované údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu, pre ktorý je určený na našich webových stránkach, čo nie je nikto iný ako uľahčiť platformu pre on-line informácie o pešiu turistiku, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a otázky. Za týmto účelom užívatelia budú musieť vyplniť formulár a zahrnutie Vašich osobných údajov. Vaša liečba bude zameraná výhradne na dosiahnutie týchto koncov, vždy v rámci založená.

Údaje poskytnuté užívateľmi budú zahrnuté do súboru osobných údajov, ktorý je riadne registrovaný na Úrade pre ochranu údajov.

 

5.2 Koniec

Údaje registrovaných užívateľov prostredníctvom formulára, ktorý za týmto účelom v www.todocaminosantiago.com sú zhromažďované TODOCAMINOSANTIAGO, na tieto účely:

-Poskytnúť užívateľom rýchle a podrobné vyhľadávanie informácií o pozemných komunikáciách do Santiaga ako fázach, Ubytovanie, a otázky týkajúce sa turistiky, cesty a cesty, výlety, as tým súvisiacich otázok.

-Vytvoriť komunitu, kde môžu užívatelia klásť otázky týkajúce sa aktuálnych otázkach týkajúcich sa turistických, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a otázky alebo odpovede na otázky iných užívateľov a výmenu skúseností v oblasti.

-Ponúka bezplatné užívateľom možnosť získať oznámenia periodicky turistika, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a problémy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom.

-Užívatelia stránok Poskytovanie služieb porovnávanie na cestách, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a otázky.

-Informovať užívateľa prostredníctvom blogu na aktuálne otázky týkajúce sa turistiky, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a otázky.

-Odoslať elektronickej komunikácie súvisiace propagačné a informatívne turistiku, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a otázky

záujmu stanovené v bode 5.6 tejto ochrany osobných údajov.

 

5.3 Povinnej alebo voliteľnej poskytnutých informácií užívateľom a presnosťou údajov

Polia označené hviezdičkou (*) v registračnom formulári vyplní užívateľa, sú nevyhnutne potrebné pre splnenie vašej požiadavky, je dobrovoľné zahrnutie dát vo zvyšných oblastiach.

Užívateľ zaručuje, že osobné údaje poskytnuté TODOCAMINOSANTIAGO sú pravdivé a je zodpovedný za poskytovanie jeho úprav.

Zhromaždené dáta sú primerané, podstatné a nepresahujúce mieru s ohľadom na rozsah, určité ciele a služby, TODOCAMINOSANTIAGO explicitné a zákonné.

Užívateľ zaručuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú presné a aktuálne, takže reagovať pravdivo užívateľa súčasnú situáciu. Je a používateľ sa musí zachovať, po celú dobu, dáta aktualizované, a užívateľ je sám zodpovedný za nepresnosti alebo nesprávneho poskytnutých informácií a škody spôsobené tým TODOCAMINOSANTIAGO alebo tretím stranám za používanie služieb ponúkaných TODOCAMINOSANTIAGO.

 

5.4 Užívateľ Súhlas

Pri vypĺňaní formulára a kliknite na tlačidlo pre odoslanie dát, Užívateľ prehlasuje, že si prečítal a výslovne prijali právne podmienky Todocaminosantiago, a dáva jasný a výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s cieľmi a služieb poskytovaných TODOCAMINOSANTIAGO.

Tiež, užívateľ výslovne súhlasí prenos dát ostatným užívateľom a subjekty TODOCAMINOSANTIAGO pomocou TODOCAMINOSANTIAGO služby zistíte, že používatelia so záujmom o turistiku, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a otázky.

 

5.5 Údaje poskytnuté pre maloleté

Viac než štrnásť TODOCAMINOSANTIAGO sa môžu zaregistrovať ako užívatelia bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov.

V prípade detí mladších ako štrnásť rokov vyžaduje súhlas rodičov alebo opatrovníkov pre liečbu Vašich osobných údajov.

V žiadnom prípade žiadať od drobných detailov postavenie, hospodárske alebo súkromie ostatných členov rodiny, bez ich súhlasu.

Ak ste mladší štrnástich rokov a majú prístup k tejto webovej stránke, bez toho, aby povedal svoje rodičia, sa musíte zaregistrovať ako užívateľ.

 

5.6 Elektronická komunikácia

Vyplnením a odoslaním elektronickú formu Todocaminosantiago.com, znamená súhlas užívateľa zaslanie informačný bulletin, ktorý je súčasťou správy, najdôležitejšie správy a informácie webových stránok, a elektronických komunikáciách týkajúce sa turistiky, cesty a cesty, výlety, Cesty do Santiaga a nasledujúce otázky a sektory:

• Počítače a technika:

– Výpočtovej, Softvér a technológie

– Internet

– Digitálna TV / Satelit / Kábel

– Pevná linka

– Mobilné telefóny

• Gastronómia / Kŕmenie

• umenie / Remeslá, Dekorácie a interiér

• Novinky a oznámenia o spolupráci s mimovládnymi organizáciami alebo partner / Sponzoring

• Stavebné / DIY

• Domáce zvieratá

• obchodné zmenárenské služby

• Nákup a predaj firiem

• Franquicias

• Finančné služby:

– Financovať

– Privátne bankovníctvo

– Bolsa e Inversiones

– Makléri

– Úver: Pôžičky a hypotéky

– Účty a kreditné karty

– Investičné fondy

– Hypotéky

– Prenájom / leasing

– Poistenie

• Ponuka nehnuteľností

• Motor / Automotive / Marine

• Voľný čas a zábava:

– Digitálne kanály

– Voľný čas

– Film a zábava

– Kultúra / Múzea

– Fotografovanie

– Hry

– Reštaurácie a kluby

– Video a multimediálne

• Výrobky pre ženy a mužov

– Obuv

– Kozmetika a parfumy

– Starostlivosť o telo

– Šperky, hodinky a optika

– Móda a doplnky

• Viajes:

– Ponuky Lietadlo

– Hotel Deals

– Cestovať

– Prenájom motorových vozidiel a nemotorizovaných.

– Turismo Rural

– Sviatky a víkendy

– Business Travel

• Baby Products:

– Výrobky pre malé deti

– Detská obuv

– Hračky / Vzdelávacie hry

– Detské oblečenie / Mladosť

• Hudba / Knihy

• Školenie / Zamestnanie

• Zdravie a wellness:

– Jedlo

– Ekológia a životné prostredie

– Zdravie, Zdravie

• Pohrebné služby

• Šport:

– Team Sports (Futbal, Basketball, atď)

– Vodné športy

– Extrémne športy a dobrodružstvo

– Športový výstroj

– Zdravie

– Tenis, Golf, Lyžovanie a na bicykli

TODOCAMINOSANTIAGO poskytuje dva mechanizmy, pomocou ktorých užívatelia, ktorí o to požiadajú, zmeniť alebo odstrániť tieto služby jednoducho, rýchlo a zadarmo.

Za týmto účelom, musí užívateľ zadať prístupový menu a zakázať prepravné možnosť v časti o elektronických komunikáciách. Tiež, môže byť vylúčený z tejto služby podľa pokynov v dolnej časti tela elektronických komunikácií.

 

5.7 Zabezpečenie

TODOCAMINOSANTIAGO pozornosť užívateľov prijala technické a organizačné predpisy stanovená, ktoré zaručia bezpečnosť osobných údajov a nedošlo k jeho zmenu, strata, zaobchádzanie alebo neoprávnenému prístupu, s ohľadom na stav techniky, povahu uložených dát a rizík, ktoré sú vystavené, všetko v súlade s ustanoveniami kráľovského výnosu 1720/2007, z 21 December, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, z 13 December, Ochrana osobných údajov a ďalších kontrolných postupov na zaistenie bezpečnosti informačných systémov.

 

5.8 Cookies e IP

Súhlasíte s používaním cookies a IP stopovanie. Naše stránky analýzu prevádzky používa cookies a IP stopovanie, že zhromažďovanie údajov na štatistické účely,: Dátum prvej návštevy, koľkokrát bola navštívená, Dátum poslednej návštevy, URL a názov domény, z ktorých, prehliadač používa a rozlíšenie obrazovky. Však, v prípade, že užívateľ môže zakázať a / alebo vymazať súbory cookie podľa pokynov vo vašom webovom prehliadači.

Táto webová stránka informuje, že sa viaže k reklamnom systéme "Google Adsense", ktorý používa "cookies" s cieľom ukázať reklamy vzťahujúce sa k navigácii užívateľom.

Keď používateľ získa prístup na webové stránky pripojené k servisu "Google Adsense" a kliknite na neho zadáte cookie vo svojom prehliadači, , Ktorého prostredníctvom "Google" zhromažďuje informácie z používateľovho navigáciu pre správu a potom post reklamy prostredníctvom reklamného programu "Google Adsense".

Užívateľ môže vypnúť kedykoľvek pomocou Google cookie zakázať cookie vo svojom prehliadači.

Žiadne techniky používané TODOCAMINOSANTIAGO “spam” a spracovávať iba údaje, ktoré prenášajú prostredníctvom elektronickej podobe povolenú na týchto stránkach alebo e-maily.

 

5.9 Právo prístupu, Napravenie, Údaje Zrušenie a opozície

Užívateľ má právo na prístup k tejto informácii, napraviť to v prípade, že údaje sú nesprávne odhlásiť TODOCAMINOSANTIAGO služby.

Tieto práva môžu byť vykonávaná konfigurácii webové stránky. V prípade akýchkoľvek problémov, robí to na internete, pre prípadné otázky alebo pripomienky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov, môžete posielať dáta priamo do:

nuestro correo electrónico: info@todocaminosantiago.com s uvedením výšky uvedenej veci.

Spracovanie osobných údajov, a zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, sú v súlade s ústavným zákonom 15/1999, z 13 December, Ochrana osobných údajov (B.O.E. z 14 December 1999 a zákon 34/2002, z 11 Júl, služby informačnej spoločnosti a elektronického obchodu (B.O.E. z 12 Júl 2002) a predpisov, ktoré sa vyvíjajú.

 

5.10 Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

TODOCAMINOSANTIAGO si vyhradzuje právo na zmenu tejto politiky umožňujúce prispôsobiť sa budúcim legislatívnym alebo jurisprudenční.

 

5.11 Rozhodné právo

Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie právne podmienky týchto stránok sa riadi v každom jednom z jeho ustanovení podľa španielskeho práva.

Je prísne zakázané reprodukovať všetky alebo časť týchto stránok

 

B – Condiciones Generales de Contratación
1. Introducción
2. Información previa a la contratación
3. Información sobre los productos
4. Sistemas de pago
5. Envíos y plazos de entrega
6. Devoluciones y cambios
7. Protección de datos de carácter personal
8. Legislación y jurisdicción aplicables

1. Introducción
Las Condiciones Generales de Contratación descritas a continuación (en adelante Condiciones Generales), rigen exclusivamente las relaciones contractuales entre todo usuario de la página Web todocaminosantiago.com (denominado en lo sucesivo “Usuario” o “Usted”) y el vendedor todocaminosantiago.com, propiedad de Ultreia et Suseia.:

– Correo electrónico: jose@todocaminosantiago.com

Estas Condiciones Generales de Contratación son las únicas aplicables y reemplazan cualquier otra condición general, excepto en caso de anulación previa, expresa y escrita. Ultreia et Suseia puede ocasionalmente modificar los artículos de sus Condiciones Generales, por lo que es aconsejable que éstas sean leídas en cada visita a la página Web todocaminosantiago.com (denominada en adelante “Portal”). Estas modificaciones son atribuibles a partir de su publicación en Internet y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente.

Cada compra en la página Web se rige por las Condiciones Generales aplicables en la fecha del pedido. Consideramos que una vez que el Usuario haya hecho un pedido, habrá aceptado sin reservas nuestras Condiciones Generales de Contratación tras haberlas leído.

2. Información previa a la contratación

Ultreia et Suseia informa que el proceso de compra de los productos ofrecidos en todocaminosantiago.com viene detallado expresamente en el apartado denominado Nota Legal, al cual se puede acceder a través del enlace que se incluye en la parte inferior derecha de todas las páginas de esta WEB.

El Usuario declara conocer y aceptar de modo expreso lo recogido en los apartados anteriores.

El Usuario declara conocer y aceptar igualmente las Condiciones Generales de Contratación que seguidamente se recogen así como cualesquiera otras de carácter particular o específico que pudieran establecerse de cara a la adquisición de determinados productos de todocaminosantiago.com y que serán debidamente indicadas en pantalla durante la navegación.

Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible, siempre antes de que transcurran veinticuatro horas desde la ejecución de la compra, Ultreia et Suseia remitirá al usuario un correo electrónico comprobante de la contratación efectuada.

La confirmación de pedido y el comprobante de compra no tendrán validez como factura.

3. Información sobre los productos

todocaminosantiago.com mostrará en cada momento los productos a la venta junto con sus características propias y su precio.

todocaminosantiago.compresta gran atención a la información relativa a las características esenciales de los productos mediante descripciones técnicas procedentes de sus empresas colaboradoras y fabricantes, y de fotografías que los ilustran. Todo ello, se hace dentro del límite de la técnica y respetando los mejores estándares del mercado.

Ultreia et Suseia se reserva el derecho a decidir en cada momento los productos que se ofrecen al Usuario a través del Portal.

De este modo, Ultreia et Suseia podrá en cualquier momento adicionar nuevos productos a los ya incluidos, los cuales se regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales en vigor en ese momento.

Tiež, Ultreia et Suseia se reserva el derecho a dejar de facilitar el acceso, en cualquier momento y sin previo aviso, a cualquiera de los productos ofrecidos en el Portal.

3.1 Disponibilidad

Salvo error en nuestro sistema, todos los artículos expuestos en el Portal se encuentran disponibles para ser enviados cumpliendo los plazos de entrega indicados en estas mismas Condiciones Generales.

3.2 Precios

Los precios de venta indicados en el Portal se muestran en euros.

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) está incluido por defecto en estos precios. Si el Usuario ha iniciado sesión y pertenece a un país o región donde no se repercute el IVA, dicho impuesto aparecerá descontado del precio final de los productos. De todas formas, para usuarios no registrados, una vez se conozca la dirección de entrega del pedido se descontará el IVA, si corresponde.

Los gastos de envío corren por cuenta del Usuario y se añadirán al total del importe de los productos seleccionados, si corresponde, una vez se conozca el destino del pedido.

En relación al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), como regla general se aplicará el tipo impositivo legal también ya incluido en los precios.

todocaminosantiago.com se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento. Však, se compromete a aplicar las tarifas en vigor indicadas en el Portal en el momento de la realización del pedido.

3.3 Productos en oferta

Todos los productos que el Portal promocione a un precio especial se mostrarán en la web con la siguiente información: precio de oferta, precio listado.

Dichas ofertas estarán disponibles hasta que Ultreia et Suseia lo decida, salvo fin de existencias, en cuyo caso el producto desaparecerá de la web automáticamente.

3.4 Garantía

Todos los productos comprados en todocaminosantiago.com están garantizados contra defectos.

Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

Las mermas en la funcionalidad de los artículos, debidas a las limitaciones de concepción de los mismos, también están excluidas de la cobertura de esta garantía.

Si el Usuario recibe una mercancía defectuosa, se admitirá siempre su devolución siguiendo el procedimiento que se recoge en el apartado DEVOLUCIONES Y CAMBIOS, sin coste alguno.

Para la reparación o sustitución de un producto defectuoso en el plazo de garantía, el comprador, y no el vendedor, aportará fotocopia de la factura o factura simplificada de ser el caso, y deberá hacer llegar con ésta, la mercancía a las instalaciones de todocaminosantiago.com indicada arriba.

4. Sistemas de pago

Las compras efectuadas en todocaminosantiago.com pueden ser abonadas mediante la utilización de cualquiera de los siguientes sistemas de pago que se indican en la hoja web de pago.
Si se diera el caso se regirán por las siguientes cláusulas:

4.1 Contra reembolso

Forma de pago válida únicamente para envíos a toda España.

El pago se realizará al contado en el momento de entrega del pedido a través de la compañía de transporte o Correos de España que efectúe la entrega.

Este modo de pago tiene un recargo sobre el total del pedido.

4.2 Transferencia bancaria:

Forma de pago válida únicamente para envíos a países de la zona Euro.

Al seleccionar la transferencia bancaria como medio de pago el Usuario recibirá, junto con la confirmación de su pedido, un e-mail donde se le indicará el número de cuenta en el que efectuar la transferencia.

Los datos necesarios son los siguientes (en negrita los obligatorios):
1.- Concepto: Pedido Nº XXXXX.
2.- Nombre del beneficiario: Ultreia že Suseia.
3.- Número de cuenta4.-

Es muy importante que indique en el concepto de la transferencia el número de pedido, así como el nombre del beneficiario, y realice la transferencia dentro de los 2 días laborables posteriores a la fecha de confirmación del pedido para poder validarlo.

Si desea adelantar el envío de su pedido, puede enviarnos el justificante de la transferencia por por e-mail a jose@todocaminosantiago.com. Pero en cualquier caso, no se considerará efectivo el pedido hasta que nuestro departamento de administración tenga confirmación bancaria de la transferencia.

No olvide que debe efectuar el pago siempre en EUROS y que todas las eventuales comisiones de cambio y bancarias corren por su cuenta al optar por este sistema de pago.

En el caso de transferencias realizadas desde fuera de España debe indicar a su banco que es Usted quien se hace cargo de las comisiones en origen, aquellas comisiones bancarias y gastos correspondientes a su entidad. De no ser así, todocaminosantiago.com podría paralizar el envío de su pedido al no recibir la cantidad íntegra del mismo.

4.3 PayPal

PayPal permite a los consumidores que dispongan de correo electrónico enviar pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable.

PayPal ofrece un servicio especialmente pensado para aquellos a los que no les satisfacen los mecanismos de pago tradicionales.

Con PayPal, tiene una cuenta en Internet que facilita el envío de dinero desde varias fuentes (como la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria) a varios destinatarios (como una tienda en Internet o su casero), y sin tener que compartir la información financiera. De esta forma, ni la tienda en Internet ni el casero ven el número de la tarjeta de crédito ni la información bancaria.

Para más información puede visitar la web de Paypal.

5. Envíos y plazos de entrega

5.1 Formas y gastos de envío

a) Envíos a domicilio:

Para España el coste de envío está incluido en el precio.

Para el resto de países se cargan 1,5E por gastos de correo.

2. Plazos de entrega

Una vez comprobado el pago el envío es inmediato.

Tenga en cuenta que los plazos de entrega se computan sobre días laborables (lunes a viernes) y que no se realizan entregas en sábados, domingos y festivos.

Tiež, si la forma de pago elegida es transferencia bancaria, no se realizará el envío del pedido hasta que tengamos confirmación de la misma.

6. Devoluciones y cambios

6.1 Devoluciones

Si cuando el Usuario recibe su pedido no queda satisfecho, tiene un plazo de catorce (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para ejecutar el derecho de devolución.

Excepcionalmente, para los pedidos confirmados en fechas navideñas (entre el 1 de Diciembre y el 4 de Enero), el plazo para devoluciones se amplía hasta el 19 de Enero.

El Usuario correrá con los gastos derivados de la devolución y será el responsable de que el producto llegue en perfectas condiciones a la dirección de todocaminosantiago.com indicada arriba.

Para que todocaminosantiago.com acepte la devolución, el producto deberá estar en perfectas condiciones y en su embalaje original. Además el cliente deberá presentar el documento que acredita la compra: factura o factura simplificada.

Una vez recibida la mercancía en nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al reintegro del importe íntegro del producto o productos devueltos junto con los portes y cualquier otro gasto asociado, si corresponde, conforme a la modalidad de pago utilizada por el Usuario:
– Si el pago fue realizado a través de tarjeta de crédito o PayPal, se le abonará el importe correspondiente en la misma tarjeta de crédito o cuenta de Paypal.
– Si el pago fue realizado contra reembolso o mediante transferencia, le solicitaremos un número de cuenta donde abonar el importe correspondiente.

Nota: el Usuario recibirá el reintegro del importe en un plazo máximo de 72 horas a partir de la recepción en nuestro almacén del producto o productos devueltos. Si el pago fue efectuado con tarjeta de crédito es posible que el banco no le muestre el importe de la devolución en su saldo hasta el mes siguiente, pero le enviaremos por correo electrónico el resguardo de la devolución.

todocaminosantiago.com no admite envíos a portes debidos.

Antes de iniciar el proceso de devolución el Usuario debe ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente enviando un email a jose@todocaminosantiago.com

6.2 Cambios

Si cuando el Usuario recibe su pedido no queda satisfecho con algún producto, tiene un plazo de catorce (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para realizar el cambio.

Excepcionalmente, para los pedidos confirmados en fechas navideñas (entre el 1 de Diciembre y el 4 de Enero), el plazo para cambios se amplía hasta el 19 de Enero.

Para comenzar el proceso de cambio el Usuario deberá enviarnos un email a jose@todocaminosantiago.com indicándonos:
– Número de pedido.
– Producto que desea cambiar.
– Motivo del cambio.
– Artículo sustitutivo.

El Usuario correrá con los gastos derivados del envío del artículo hasta nuestros almacenes y será el responsable de que el producto llegue en perfectas condiciones a la dirección de todocaminosantiago.com indicada arriba.

Una vez recibida la mercancía, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al envío del producto sustitutivo.

En cualquier caso, se admitirá el cambio de los productos defectuosos y envíos erróneos, siendo todocaminosantiago.com quien se hará cargo de los gastos de envío siempre que el Usuario comunique esta circunstancia en el plazo de catorce (14) días hábiles contados desde la fecha de recepción del envío.

todocaminosantiago.comasume los portes del primer envío, pero nunca de los sucesivos motivados por el cambio.

7. Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, z 13 December, Ochrana osobných údajov, le informamos de que cuantos datos personales nos facilite serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de Ultreia et Suseia, titular del Portal.

La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los pedidos y, en el caso de que el Usuario nos haya autorizado expresamente, el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y ofertas que puedan resultar de su interés.

Ultreia et Suseia garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, strata, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, ninguna información relativa al Usuario será utilizada con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.

El Usuario de todocaminosantiago.com podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo electrónico a jose@todocaminosantiago.com o por escrito a la dirección postal de todocaminosantiago.com indicada al principio-

7.1 Navegación anónima a través de las páginas de la web

Ultreia et Suseia sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestra web:

– El nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red. Napríklad, un usuario del proveedor XXX solo estará identificado con el dominio xxx.es. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestra web, la fecha y hora de acceso a nuestra web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.

– La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados.

– El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.

La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

7.2 Navegación con cookies

Una “cookie” es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas Web almacena en la unidad de disco duro del Usuario. Las “cookies” no pueden por sí mismas identificar a una persona ya que no hacen referencia a ningún dato de carácter personal y no se pueden ejecutar como código o contener virus.

Las cookies nos permitirán, napr, gestionar la cesta de la compra del Usuario y conservar la información de su pedido mientras recorre nuestras páginas.

También nos permiten, que una vez que se ha identificado en el Portal con su e-mail y contraseña por primera vez, no tenga que volver a introducir estos datos mientras mantenga abierto el navegador web.

La mayoría de los navegadores aceptan automáticamente “cookies” pero también es posible configurarlos para su no aceptación. En este caso el Usuario podrá navegar por la web, pero para poder realizar una compra en todocaminosantiago.com será indispensable que el navegador acepte al menos las llamadas “cookies de sesión”, aquellas que existen únicamente mientras permanece en todocaminosantiago.com y desaparecen si se cierra el navegador.

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador.

8. Legislación y jurisdicción aplicables

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se interpretarán conforme a la legislación vigente en España en la materia , que se aplicará subsidiariamente en todo lo que no se haya previsto en las mismas (Básicamente Ley 34/2002 z 11 de julio de servicios de la información y comercio electrónico).