Zrzeczenie się

 

A – Prawne i warunki użytkowania

1- INFORMACJE PRAWNE

Ultreia że Suseia, S.L

Właściciel strony: Todocaminosantiago.com

Calle Padilla 179 43 rd, 08013 Barcelona, Hiszpania

Tel. + 34 93 231 24 31

Fax. 34 93 231 24 31

mailto: info@todocaminosantiago.com

C.I.F.: B65525974

Wpisana do rejestru Mercantile Barcelony, T. 42423, F.1, H. B 407523. Data rejestracji: 10/03/2011

 

2- Warunki korzystania z witryny i użytkownika INFORMACJE TODOCAMINOSANTIAGO.COM

2.1 Preambuła

Ultreia EN SUSEIA, S.L.. (zwane dalej "TODOCAMINOSANTIAGO") dostępna dla użytkowników Internet Todocaminosantiago.com WWW.

Dostępu i / lub korzystanie z serwisu jest całkowicie dobrowolne i Todocaminosantiago.com nadana kto czyni stan USER. Wszystko Użytkownik akceptuje, od momentu, w którym uzyskuje dostęp, bez zastrzeżeń, Treść tych “Warunki korzystania z serwisu”, "Polityka prywatności", "Prawa własności intelektualnej i przemysłowej" i, jeśli, las “Warunki” które mogą uzupełniać, zastępować lub modyfikować w jakikolwiek sposób w związku z usług i treści portalu. Odpowiednio, Użytkownik musi przeczytać i inni przed dostępu i korzystania z wszelkich usług strony internetowej na własne ryzyko.

Użytkownik może uzyskać dostęp, wydrukować, pobrać i zapisać warunki użytkowania w dowolnym czasie. Warunki te będą stale dostępne na stronie internetowej za pośrednictwem łącza Prawnej Regulamin.

TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedzenia, Treść warunków prawnych tak, że zaleca użytkownik czyta te terminy każdym dostępu i korzystania z tego TODOCAMINOSANTIAGO.COM PORTAL. TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia, projekt, prezentacji i / lub konfiguracja tej strony, i dowolne lub wszystkie usługi, i dodać nowe usługi.

Dostęp do strony w ogóle będzie wolny, TODOCAMINOSANTIAGO ale może zastrzec sobie prawo do przekazania formy płatności w zależności od wykorzystania przez użytkownika portalu po zawiadomieniu strony skarżącej lub generycznego uprzedzenia. W każdym razie, TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie prawo do, w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, zablokować dostęp do tej witryny przez użytkowników, którzy naruszają żadnego z tych warunków prawnych lub od osób, które mają do nich zastosowanie.

 

2.2 Obiekt

Niniejszy Regulamin reguluje dostęp i korzystanie z portalu TODOCAMINOSANTIAGO.COM.

PORTAL celem jest to, aby być największym i najlepszym wyszukiwarka informacji o sposobach Saint James w Hiszpanii i Europie, być punktem odniesienia dla zainteresowanych sposobów Santiago.

W sieci dróg TODOCAMINOSANTIAGO są głównie średnim i długim zasięgu, do korzystania z rowerów pie.

Strona TODOCAMINOSANTIAGO jest czysto informacyjny i orientacyjny, i nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju, że zastosowanie tych informacji może tworzyć. Równie, nie może zagwarantować, że wszystkie przedstawione informacje są dokładne i na bieżąco.

W tym sensie, TODOCAMINOSANTIAGO dostępne dla użytkowników Internetu zainteresowanych drogami Web Site Santiagfo www.todocaminosantiago.com.

TODOCAMINOSANTIAGO dostępne tylko dla innych użytkowników dane i / lub informacje dostarczone przez użytkownika, gdy dane i / lub informacje nie naruszają prawa lub niniejszych Warunków użytkowania.

TODOCAMINOSANTIAGO Web Site może usunąć nielegalnych treści bez uprzedzenia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest to technicznie możliwe, strony TODOCAMINOSANTIAGO.COM dostępność do Web 100 %. Jednak, TODOCAMINOSANTIAGO będzie dążyć do utrzymania strony dostępna na możliwie stałym poziomie. Specjalnie dla utrzymania, pojemność bezpieczeństwa, i ze względu na zdarzenia, które mogą wpływać na TODOCAMINOSANTIAGO (nieprawidłowości takie sieci komunikacji publicznej, Zaniki, itd.) Nieprawidłowości mogą wystąpić krótkie lub czasowego zawieszenia usług Web Site.

 

2.3 Obowiązki użytkowników portalu

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niej i sumienny z usług dostępnych w Witrynie, w pełnej zgodności z ustawą, do moralności i ogólnych warunków użytkowania i, jeśli, szczególne warunki, iz szacunkiem dla innych użytkowników.

Ogólnie rzecz biorąc, świadczenie usług nie wymaga uprzedniej rejestracji użytkowników. Jednak, Warunki TODOCAMINOSANTIAGO wykorzystanie niektórych usług po zakończeniu odpowiednich rejestrów użytkowników, wybierając identyfikator i hasło, które użytkownik wyraża zgodę, aby zachować i korzystać z należytą starannością.

Korzystanie z hasła jest niezbywalne, nie jest dopuszczalne, aby przenieść, nawet tymczasowo, na rzecz osób trzecich. Pod tym względem, Użytkownik musi podjąć niezbędne środki w celu opieką wybranego przez siebie hasła, unikanie stosowania samo trzeci. Odpowiednio, Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie, Twoje hasło jest, pełne odszkodowanie dla TODOCAMINOSANTIAGO. W przypadku, gdy Użytkownik nie wie lub podejrzewa, że ​​użycie hasła przez osoby trzecie powinny zwrócić na to uwagę, gdy tylko TODOCAMINOSANTIAGO.

Rejestr musi być w sposób wskazany w samej usługi. Wszystkie informacje podane przez Użytkownika za pośrednictwem usług muszą być zgodne z prawdą i dokładne. W tym celu, Użytkownik gwarantuje autentyczność wszystkich danych przekazanych w wyniku wypełniania formularzy niezbędnych do zapisania Usług.

Podobnie, Użytkownik ma obowiązek zachować wszystkie informacje udostępnione TODOCAMINOSANTIAGO stale aktualizowany, tak aby czuły, w każdej chwili sytuacja Użytkownika. W każdym przypadku, gdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub nieprawdziwe oświadczenia i szkody wyrządzone TODOCAMINOSANTIAGO lub innych osób na podstawie informacji dostarczonych.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i praw innych osób do korzystania z treści i usług w Serwisie. Również zabronione powielanie, dystrybucja, transmisja, Dostosowanie do zmian, za pomocą wszelkich środków i w jakiejkolwiek formie, zawartość witryny sieci Web (Teksty, projekty, grafika, aktualności, Bazy danych, pliki dźwiękowe i / lub obrazu, logos, itd.) i inne elementy tej strony internetowej, bez uprzedniej zgody właściciela prawnego lub gdy dozwolonym przez prawo.

W szczególności, użytkownik będzie zakazane: używając obraźliwych lub zniesławiających treści, niezależnie od tego, czy takie treści dotyczą innych użytkowników lub innych osób lub firm, używać pornograficzne lub naruszają prawa w celu ochrony małoletnich, lub zareklamować, oferta lub rozpowszechniać produkty pornograficzne lub narusza przepisy ustawowe w celu ochrony małoletnich, przeszkadzać innym użytkownikom (zwłaszcza poprzez spam), prawnie chronione treści za pomocą (p. ej. prawodawstwem w zakresie własności intelektualnej, marki, patent, wzory użytkowe i estetyczne modele) bez prawa do niego, lub zareklamować, oferowania lub dystrybucji towarów lub usług chronionych przez prawo, i przeprowadzić lub wspieranie działań sprzecznych z wolną konkurencją, w tym tych mających na celu stopniowe pozyskiwanie klientów (jako systemów łańcuchowych, Piłka śniegu piramidy).

Użytkownikom zabrania się następujących działań:

– Za pomocą mechanizmów, oprogramowanie lub skrypty w związku z korzystaniem z witryny sieci Web.

– Zablokować, nadpisać, zmodyfikować kopię, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z usług strony. Na przykład, kopiowanie przez technologie wyszukiwarkach, takich jak "Robot / Crawler" nie jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z usług witryny sieci Web, tak, jest zabronione.

– Rozpowszechnianie i powielanie treści publicznie TODOCAMINOSANTIAGO stronie internetowej lub inni użytkownicy, bez uprzedniej.

– Wszelkie działania mające na celu osłabić funkcjonalność infrastruktury TODOCAMINOSANTIAGO, szczególnie przeciążenia.

– Aby korzystać z żadnych materiałów i informacji zawartych na tej stronie internetowej za nielegalne i zabronione przez niniejsze Warunki użytkowania, również warunki, które, jeśli, są włączone za sprzeczne z prawami i interesami TODOCAMINOSANTIAGO, członków i / lub trzeci, i musi odpowiedzieć na nie w przypadku naruszenia lub naruszenia obowiązków i / lub, w każdym razie (w tym wprowadzenia lub rozprzestrzeniania "wirusy komputerowe"), uszkodzenie, wyłączyć, przeciążenie, osłabiać lub utrudniać normalne korzystanie z materiałów i informacji zawartych na stronie internetowej, systemy informacji lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywane na każdym komputerze (dział) z TODOCAMINOSANTIAGO, z jego członków lub dowolnym użytkownikom.

Użytkownik jest świadomy, i dobrowolnie przyjmuje, , że korzystanie z usługi odbywa, w każdym przypadku, na wyłączną odpowiedzialność.

Użytkownicy są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, które TODOCAMINOSANTIAGO mogą ponieść w wyniku naruszenia któregokolwiek z obowiązków, do których są zobowiązane na mocy niniejszego "Regulaminu" lub prawa odnoszące się do korzystania z Serwisu.

 

2.4 Publikacja fotografii Polityki

Zdjęcie na karcie profilu użytkownika służy do identyfikacji wyraźnie na resztę członków TODOCAMINOSANTIAGO. Tak więc, Zaleca się, aby to osobiste fotografie, mianowicie, zawierające fotografie siebie; jednak również przyjąć zdjęcia, które identyfikują gusta użytkowników i pomóc im wyrazić (ej. Zwierzęta, grupy przyjaciół, sceneria, obiekty lub twórczości artystycznej).

TODOCAMINOSANTIAGO nie wspierać włączenie każdego typu obrazów przez ich członków, tak zostanie opublikowane tylko te, które zostały przyjęte po procesie walidacji, w ramach swojego uznania zespołu TODOCAMINOSANTIAGO.

Fotografia może zostać odrzucone z różnych powodów:

1.- Bo to jest nieodpowiednie do celów TODOCAMINOSANTIAGO. Brak zdjęcia lub fotografie mogą obraźliwe treści, gwałtowny, ideologiczny, ksenofobicznych, erotyczny, obsceno y / o seksualne.

2.- Ze względów bezpieczeństwa i poufności danych. Nie mogą być zdjęcia lub fotografie zawierające informacje takie jak: Nazwy, telefon, Adresy e-mail, lub Adres internetowy.

3.- Obecne problemy w wyświetlaczu się epoka jakość obrazu.

4- Nie należy prawidłowo załadowany na stronie.

TODOCAMINOSANTIAGO nie mogą potwierdzić posiadanie praw autorskich do zdjęć, które mają być zawarte w profilach. Jeżeli osoba trzecia pokaż, musi mieć wyraźną zgodę, wyłączną odpowiedzialność zaangażowanych użytkownika.

TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie prawo do upraw nie manipulować- obrazy, aby pasowały na publikację fotografii opisane polityki. Również, TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie prawo do usunięcia, nawet bez uprzedzenia, Obrazy, które, w jego opinii, uznają za nieodpowiednie w zależności od celów i charakteru miejsca.

TODOCAMINOSANTIAGO Wszystkie fotografie są przedmiotem dalszych zmian i skreśleń.

Jeśli znajdą się na stronie internetowej dowolnego zdjęcia, które nie są zgodne z tą polityką, może komunikować się zespół TODOCAMINOSANTIAGO na następujący adres: info@todocaminosantiago.com.

 

2.5 Profile Zasady homologacji

Zatwierdzenie profile Polityka ma na celu regulowanie treści profili w celu zapewnienia jakości, zawierający ogólną atmosferę, odpowiedni język i zamiary dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

Nie jest zatwierdzone profile zawierające:

1.- Lenguaje erotycznych odniesień / Propozycje seksualne

2.- Oszczerczy, obraźliwy, agresivo przemocy

3.- Zbiórka na język lub obsceniczne (w tym przekleństw)

4.-Terminologia bluźniercze rasowo obraźliwe

TODOCAMINOSANTIAGO, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do odrzucenia użytkowników w przypadku, gdy opublikowane informacje nie gwarantują, w opinii TODOCAMINOSANTIAGO, poziom ufności, Bezpieczeństwo i kredyt wystarczający do włączenia do obsługi podróżnych TODOCAMINOSANTIAGO.

W tym sensie, TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie prawo do usunięcia bez powiadomienia dla zarejestrowanych użytkowników, które nie są zgodne z zasadami jakości i dokładności TODOCAMINOSANTIAGO.

TODOCAMINOSANTIAGO nie mogą kontrolować wszystkich i każdego z publikowanych treści, więc nie można brać odpowiedzialności za treść. W każdym razie, Kontrole są przeprowadzane regularnie w celu zapewnienia jakości i zasady wymieniono zasady TODOCAMINOSANTIAGO.

Jeśli użytkownik zauważy żadnych nieodpowiednich treści na stronie internetowej, skontaktuj się z nami przez Serwis Klienta: info@todocaminosantiago.com

Każdy, kto dostarcza informacji lub wykonywania czynności, które naruszają obowiązujących przepisów ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody i ich konsekwencje, TODOCAMINOSANTIAGO wyłączenia odpowiedzialności.

 

2.6 Odpowiedzialność i dystrybucji treści, danych i / lub informacji o użytkowniku

Użytkownik wyraźnie upoważnia TODOCAMINOSANTIAGO nadawać swój profil i treści, które przyczyniły się do TODOCAMINOSANTIAGO. Członek udziela TODOCAMINOSANTIAGO trwale i nieodwołalnie wszelkich praw i należności licencyjne treści tworzonych i pisać na TODOCAMINOSANTIAGO.

Użytkownik wyraźnie upoważnia TODOCAMINOSANTIAGO zmienić pewien porządek szanować projektowanie stron internetowych lub innych mediów komunikacyjnych wykorzystywanych w platformie TODOCAMINOSANTIAGO. Te prawa i licencje są udzielane użytku na całym świecie i na mocy prawnej ochrony praw użytkowników.

TODOCAMINOSANTIAGO nie ma obowiązku i nie kontrolować sposób wykorzystania przez użytkowników serwisu, a, więc, nie gwarantuje, że użytkownicy korzystają z tego samego, zgodnie z postanowieniami Warunków, lub skorzystać starannego i / lub dla nich ostrożnej.

Również, TODOCAMINOSANTIAGO nie ma obowiązku sprawdzenia i weryfikacji tożsamości użytkowników, lub dokładności, ważność, kompletności i / lub autentyczności danych, które użytkownik podaje o sobie.

Bez uszczerbku dla powyższego, TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie prawo do ograniczenia, Całkowite lub częściowe, dostęp do określonych użytkowników, i anulować, zawiesić, blokowania lub usunięcia pewnych typów zawartości za pomocą urządzeń technicznych odpowiednich do skutku, gdyby miał faktyczną wiedzę, że działalność lub przechowywane informacje są niezgodne z prawem lub szkodzi własności lub praw osób trzecich. W tym sensie, TODOCAMINOSANTIAGO może ustanowić niezbędne filtry, aby zapobiec poprzez usługi w sieci może się wylać nielegalnych lub szkodliwych treści.

Użytkownicy wyraźnie upoważniać TODOCAMINOSANTIAGO więc można wysyłać wiadomości i rozmów użytkowników w dowolnej części witryny, a tym samym zewnętrznych miejscach istotnych dla witryny sieci Web i obiektem, na którym zobaczyć wiadomość lub rozmowę.

 

2.7 Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisane w Ogólnych warunkach użytkowania i innych ram regulacyjnych stronie internetowej, TODOCAMINOSANTIAGO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z braku dokładności, kompletność, przedstawienie, i błędów lub pominięć, które mogłyby mieć wpływ na informacje i usługi zawarte na tej stronie lub innych treści, które mogą być dostępne przez same lub zakładać żadnych należności ani zobowiązania do weryfikacji lub monitorowania treści i informacji.

Również, TODOCAMINOSANTIAGO nie gwarantuje dostępności, ciągłość lub nieomylność Web Site, , a tym samym, wyklucza, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być ze względu na brak dostępności lub ciągłości funkcjonowania Serwisu oraz usług świadczonych w tym samym, oraz błędy w dostępie do różnych stron internetowych lub tych, z których, jeśli, usługi te są świadczone.

TODOCAMINOSANTIAGO nie ponosi odpowiedzialności za treść, dane i / lub informacje dostarczone przez użytkowników w Serwisie, ani za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których istnieją odnośniki. Zwłaszcza TODOCAMINOSANTIAGO zagwarantować, że treści te są zgodne z prawdą, spełniać określony cel lub służyć temu celowi.

Również, TODOCAMINOSANTIAGO nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem portalu, Forum, społeczności, i inne uczestniczącej lub recenzja.

 

2.8 Linki, "Linki" do stron terceros

TODOCAMINOSANTIAGO obejmuje swoim treści linków do stron należących i / lub zarządzany przez osoby trzecie w celu ułatwienia dostępu do informacji dostępnych przez Internet.

TODOCAMINOSANTIAGO nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z istnienia powiązań między treścią tej strony i treści poza nim lub innego referencyjnej zawartości zewnętrznej do tej strony. Takie linki lub odniesienia są wyłącznie w celach informacyjnych i, w każdym przypadku, oznacza wsparcie, zatwierdzenie, marketing i relacje między TODOCAMINOSANTIAGO i właściciel strony internetowej, z którym ma siedzibę.

 

2.9 Prawo właściwe i jurysdykcja

Warunki te są regulowane przez prawo hiszpańskie, które stosuje się w odniesieniu do ważności, interpretacja, wdrażanie i egzekwowanie.

Wszelkie spory wynikające z interpretacji i / lub wykonanie samo kieruje się do sądów i trybunałów od Barcelony.

W odniesieniu do konfliktów, które mogą powstać z konsumentów i użytkowników końcowych, nie stosuje się poprzedni akapit, uznanych w przepisach dotyczących konsumentów i użytkowników.

 

3- WARUNKI stosowania wspólnotowego TODOCAMINOSANTIAGO

3.1 Cele i celów Wspólnoty TODOCAMINOSANTIAGO

TODOCAMINOSANTIAGO oferuje użytkownikom możliwość publikowania na pytania stron internetowych i wątpliwości dotyczące pieszych, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i kwestii, i uzyskać szybkie odpowiedzi, proste i jednoznaczne, by poznać aktualną przemysł.

TODOCAMINOSANTIAGO Wspólnota ma na celu dostarczenie zainteresowanym użytkownikom na szlakach, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i zagadnień pokrewnych i / lub informacji od innych użytkowników lub ekspertów w dziedzinie.

Rola Wspólnoty jest zapewnienie dyskusji przestrzeni TODOCAMINOSANTIAGO, Dialog i nauki dla wszystkich osób zaangażowanych w to. Więc opinie są wolne.

Aby zapewnić, że tematy wspólnotowe są z zainteresowaniem i mają jakość, od TODOCAMINOSANTIAGO nie wolno korzystać z tego miejsca do interesów reklamowych, zdyskwalifikować innych, lub do innych celów niż do odpowiedzi na filozofii naszego portalu.

 

3.2 Jak wziąć udział

Jeśli chcesz uczestniczyć w Wspólnoty TODOCAMINOSANTIAGO zapytać lub odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące wędrówki, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i problemów po prostu pójść do swojego konta, wpisując swój adres e-mail i hasło, lub, jeśli nie są zarejestrowane, załóż konto poprzez wypełnienie wymaganych pól, które są oznaczone gwiazdką (*).

 

3.3 Odpowiedzialność

TODOCAMINOSANTIAGO nie ponosi odpowiedzialności za opinie i / lub informacji wyrażonych przez użytkowników.

 

3.4 Obowiązki w społeczności

Ze względów technicznych TODOCAMINOSANTIAGO pewno nie można sprawdzić, czy użytkownik wprowadził w witrynie internetowej jest naprawdę człowiek podający się za. TODOCAMINOSANTIAGO więc żadnej gwarancji, co do prawdziwej tożsamości użytkowników. Tak więc każdy użytkownik musi upewnić się o tożsamości innych użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać w służbie dla celów niezgodnych z prawem, sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków Prawnych, naruszyć prawa i interesy innych, lub uszkodzenia drogi, wyłączyć, przeciążenie lub pogorszeniu usługi lub uniemożliwić normalne korzystanie z usługi przez innych użytkowników. En particular, i tytułem przykładu, a nie wyczerpujący, Transmisja jest zabronione, rozpowszechnianie lub udostępnianie osobom trzecim w ramach Usługi, informacja, postów, grafika, pliki dźwiękowe i / lub obrazu, Fotografie, Nagrania, Oprogramowanie y, ogólny, każdy rodzaj materiału, zawartości lub danych:

A. Anyway nękać, czaić się, grozić lub nadużyć do innych użytkowników lub innych osób z poza samo.

B. Włączenie obsceniczne lub obraźliwe lub które mogą obrażać uczucia osób trzecich, które mogą uzyskać dostęp do tego samego.

C. Rozpowszechnianie treści, które mogą naruszać lub naruszają prawa innych osób, jako zniesławiające lub których treść narusza żadnych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

D. Zachęć innych do naruszenia tych postanowień.

I. Zostało opublikowane z zamiarem podszycia się pod członków TODOCAMINOSANTIAGO zespołu lub innego użytkownika za pomocą podobnej identyfikacji lub poprzez inne metody lub urządzenia.

F. Wykorzystywane w celach komercyjnych, reklamy niezgodne z prawem; oraz przekazywania śmieci, spam, łańcuchy lub masowej dystrybucji niechcianych.

G. Narusza przepisy o prywatności komunikacji.

Ze swojej strony, TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie prawo do usunięcia i / lub zawieszenia każdego użytkownika usług przez niezgodności z warunkami, oraz w celu wyeliminowania, usunięcia i / lub zawiesić wszelkie wiadomości, które zawiera informacje o cechach wymienionych w listach do G, a nawet jeśli pozostaje w tej samej instrukcji, bez uprzedzenia zawiadomić.

 

4- Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Copyright © 2013 - Ultreia ET SUSEIA – Wszelkie prawa

Zastrzegamy wszelkie prawa do eksploatacji.

Ta strona jest prawa hiszpańskiego i jest chroniona przepisami prawa krajowego i międzynarodowego na własności intelektualnej i przemysłowej.

Teksty, projekty, obrazowość, Bazy danych, logos, struktura, marki i inne elementy na tej stronie są chronione prawem i umowami międzynarodowymi w sprawie własności intelektualnej.

Powielanie, transmisja, adaptacja, tłumaczenie, zmiana, komunikacji publicznej, lub jakiekolwiek inne korzystanie z całości lub części zawartości tej strony, dokonane w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczne lub inne, jest zabronione, chyba że wcześniej pisemnej zgody stron trzecich sprawującego TODOCAMINOSANTIAGO. Każde naruszenie tych praw może prowadzić do postępowania sądowego lub cywilne lub karne.

TODOCAMINOSANTIAGO nie udzielenia licencji lub zezwolenia na wykorzystanie dowolnego rodzaju na swojej własności intelektualnej lub innego mienia lub prawo związane z Serwisu, usługi lub ich zawartości.

Zasadność praw własności intelektualnej odnoszących się do treści dostarczanych przez użytkowników są wyłączną odpowiedzialność.

W celu zachowania praw własności intelektualnej, w przypadku, każdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​doszło do naruszenia ich praw poprzez wprowadzenie określonej treści na stronie internetowej, powiadamia o tym, napisany, Ultreia ET SUSEIA, S.L., Calle Padilla 179, 43 rd 08013, Barcelona, wskazując:

– Identyfikacja dane osobowe posiadacza praw naruszyła. Jeśli roszczenie zostanie złożone przez kogoś innego niż zainteresowana, określa prawo do reprezentowania aktorstwo.

– Wskazanie materiału chronione przez prawa własności intelektualnej i jego lokalizacji w sieci.

– Dowód na istnienie, własności i ważność takich praw własności intelektualnej.

– Oświadczenie, w którym on będzie odpowiedzialny za prawidłowość danych i informacji podanych w zgłoszeniu, o którym mowa w niniejszym punkcie.

 

 

5- POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1 Prawo do informacji

Ta polityka ochrony danych reguluje dostęp i korzystanie z serwisu usług www.todocaminosantiago.com, (zwane dalej "TODOCAMINOSANTIAGO") że, Ultreia ET SUSEIA S.L. dostępne dla internautów zainteresowanych jego usług i treści (dalej, "Użytkownicy").

Zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 15/1999, z 13 Grudzień, Ochrona danych osobowych (dalej, LOPD), TODOCAMINOSANTIAGO jako właściciela witryny, informuje użytkownika o istnieniu dokumentacji danych osobowych tworzone przez i na odpowiedzialność nim.

TODOCAMINOSANTIAGO jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, i wymóg poufności swojej działalności.

Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w Todocaminosantiago.com, być wymagane dane niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego jest on przeznaczony na naszą stronę internetową, który jest niczym innym niż ułatwienie platformę on-line informacji o pieszych, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i kwestii. W tym celu użytkownik będzie musiał wypełnić formularz i włączenie danych osobowych. Leczenie będzie się koncentrować wyłącznie na realizacji tych końcach, zawsze w ramach określonych.

Dane dostarczone przez użytkowników zostaną uwzględnione w pliku danych osobowych, jest należycie zarejestrowane w Agencji Ochrony Danych.

 

5.2 Koniec

Dane zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem formularza przewidzianego w tym celu w www.todocaminosantiago.com są zbierane przez TODOCAMINOSANTIAGO, do następujących celów:

-Zapewnienie użytkownikom wszechstronna wyszukiwarka informacji o Drogach do Santiago, takie jak etapy, Mieszkanie, i kwestie związane z turystyka, drogi i drogi, wycieczki, i kwestie związane.

-Tworzenie społeczności użytkowników, w którym użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące aktualnych zagadnień związanych z turystyka, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i problemy lub odpowiedzieć na pytania innych użytkowników i wymiany doświadczeń w dziedzinie.

-Oferujący bezpłatny użytkownikom możliwość otrzymywania zawiadomień okresowo wędrówki, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i problemy, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom.

-Użytkownicy Zapewnienie porównywarki usług na szlaki, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i kwestii.

-Poinformuj użytkowników poprzez blog na temat aktualnych zagadnień związanych z turystyka, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i kwestii.

-Prześlij łączności elektronicznej związanych promocyjnych i informacyjnych wędrówki, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i kwestii

odsetek określonych w pkt 5.6 tej polityki prywatności.

 

5.3 Obowiązkowego lub dobrowolnego charakteru informacji przekazywanych przez użytkownika i dokładności danych

Pola oznaczone gwiazdką (*) w formularz rejestracyjny do wypełnienia przez użytkownika są ściśle niezbędne do realizacji takiego zlecenia, jest dobrowolne włączenie danych w pozostałych dziedzinach.

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane na TODOCAMINOSANTIAGO są zgodne z prawdą i jest odpowiedzialny za przekazywanie wszelkich zmianach.

Zgromadzone dane są odpowiednie, odpowiednie i nie nadmierne w stosunku do zakresu, niektóre cele i usługi, TODOCAMINOSANTIAGO jednoznacznych i legalnych.

Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane osobowe podane informacje są prawdziwe i aktualne, tak aby odpowiadać zgodnie z prawdą do obecnej sytuacji użytkownika. Jest się i użytkownik jest zobowiązany do zachowania, w każdym momencie, dane aktualizowane, a użytkownik jest odpowiedzialny za nieścisłości lub fałszywości dostarczonych informacji i szkody spowodowane przez to TODOCAMINOSANTIAGO lub osób trzecich do korzystania z usług oferowanych przez TODOCAMINOSANTIAGO.

 

5.4 Zgoda użytkownika

Wypełniając formularz i kliknij, aby wysłać dane, Użytkownik oświadcza, że ​​przeczytał i wyraźnie zaakceptował warunki prawne dotyczące Todocaminosantiago, i daje jasne i wyraźne zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami i usług TODOCAMINOSANTIAGO.

Również, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych innym użytkownikom i podmiotom TODOCAMINOSANTIAGO korzystających z usług TODOCAMINOSANTIAGO znaleźć użytkowników zainteresowanych pieszych, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i kwestii.

 

5.5 Dane przewidziane dla nieletnich

Ponad czternaście TODOCAMINOSANTIAGO mogą zarejestrować się jako użytkownicy, bez zgody rodziców lub opiekunów.

W przypadku dzieci poniżej czternaście lat wymaga zgody rodziców lub opiekunów do leczenia swoich danych osobowych.

W żadnym przypadku nie można uzyskać od drobnych szczegółów statusu zawodowego, gospodarczych lub prywatność innych członków rodziny, bez ich zgody.

Jeśli masz poniżej czternastu lat i mają dostęp do tej witryny sieci Web, nie mówiąc rodzicom, musisz się zarejestrować jako użytkownik.

 

5.6 Komunikacja elektroniczna

Poprzez wypełnienie i złożenie formularza elektronicznego z Todocaminosantiago.com, oznacza zgodę użytkownika, wysyłanie newslettera, które obejmowały wiadomości, najbardziej istotne wiadomości i informacje Web Site, i łączności elektronicznej związane z turystyka, drogi i drogi, wycieczki, Drogi do Santiago i następujące zagadnienia i sektory:

• Komputery i Technologii:

– Computing, Software and Technology

– Internet

– TV Cyfrowa / Satelita / Kabel

– Telefonia stacjonarna

– Telefony komórkowe

• Gastronomia / Karmienie

• Sztuka / Rękodzieła, Dekoracje i wyposażenie wnętrz

• Wiadomości i komunikaty do współpracy z organizacjami pozarządowymi lub partnera / Sponsorowanie

• Budownictwo / DIY

• Zwierzęta

• biznes wymiana usług

• Zakup i sprzedaż przedsiębiorstw

• Franquicias

• Usługi finansowe:

– Sfinansować

– Private Banking

– Bolsa e Inversiones

– Brokers

– Kredyt: Pożyczki i Kredyty hipoteczne

– Konta i karty kredytowe

– Fundusze Inwestycyjne

– Kredyty hipoteczne

– Najem / leasing

– Ubezpieczenie

• Oferty nieruchomości

• Motor / Motoryzacja / Marine

• Rozrywka i rekreacja:

– Kanały cyfrowe

– Wolny czas

– Film i Rozrywka

– Kultura / Muzea

– Fotografia

– Gry

– Restauracje i Kluby

– Wideo i multimedia

• Artykuły dla kobiet i mężczyzn

– Obuwie

– Kosmetyki i Perfumy

– Personal Care

– Biżuteria, zegarki i optyka

– Moda i Akcesoria

• Podróży:

– Oferty Samolotem

– Promocje

– Podróżować

– Wynajem pojazdów samochodowych i niezmotoryzowanych.

– Turismo Rural

– Wakacje i weekendy

– Podróże biznesowe

• Produkty dla dzieci:

– Produkty dla niemowląt

– Obuwie dziecięce

– Zabawki / Gry edukacyjne

– Odzież dla dzieci / Młodzież

• Muzyka / Książki

• Szkolenia / Zatrudnienie

• Zdrowie i uroda:

– Jedzenie

– Ekologia i środowisko

– Zdrowie, Fitness

• Usługi pogrzebowe

• Sport:

– Sporty drużynowe (Piłka nożna, Koszykówka, itd.)

– Sporty wodne

– Sporty ekstremalne i przygodowe

– Sprzęt sportowy

– Fitness

– Tenis, Golf, Jazda na nartach i na rowerze

TODOCAMINOSANTIAGO udostępnia dwa mechanizmy, dzięki którym użytkownicy, więc wniosek o zmianę lub po prostu usunąć te usługi, szybko i za darmo.

Do tego, Użytkownik musi wejść w menu dostępu i wyłączyć opcję wysyłki w sekcji łączności elektronicznej. Również, mogą być wyłączone z tej usługi, postępując zgodnie z instrukcjami w dolnej części korpusu łączności elektronicznej.

 

5.7 Bezpieczeństwo

Uwaga TODOCAMINOSANTIAGO użytkowników przyjęła techniczne i organizacyjne przepisy ustanowione, , które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i uniknąć jego zmiany, strata, leczenie lub nieautoryzowany dostęp, biorąc pod uwagę stan techniki, charakter danych przechowywanych i ryzyko są narażone, wszystko zgodnie z przepisami dekretu królewskiego 1720/2007, z 21 Grudzień, zatwierdzając rozporządzenia wykonawczego do ustawy o ekologiczne 15/1999, z 13 Grudzień, ochrony danych osobowych i innych procedur kontroli w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

5.8 Cookies IPs e

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z plików cookie i śledzenie IP. Nasz analizator ruchu używa plików cookie i śledzenie IP, które gromadzą dane dla celów statystycznych: data pierwszej wizyty, ile razy odwiedzono, data ostatniej wizyty, URL i nazwę domeny, z której, Przeglądarka używane i rozdzielczości ekranu. Jednak, czy użytkownik może wyłączyć i / lub usunąć pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami w swojej przeglądarce internetowej,.

Ta strona informuje, że przywiązuje do systemu reklamowego "Google AdSense", który używa "cookies", aby wyświetlać reklamy związane z nawigacji przez użytkownika.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony dołączone do usługi "Google AdSense" i kliknij na nią wprowadzić cookie w przeglądarce, przez które "Google" zbiera informacje z nawigacji użytkownika do zarządzania, a następnie zamieścić ogłoszenie w ramach programu reklamowego "Google AdSense".

Użytkownik może wyłączyć w dowolnym momencie za pomocą Google ciasteczko poprzez wyłączenie plików cookie w przeglądarce.

Brak techniki stosowane TODOCAMINOSANTIAGO “spamowanie” i przetwarzać tylko dane, które przekazują za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnych na tej stronie internetowej lub w wiadomości e-mail.

 

5.9 Prawo dostępu, Sprostowanie, Anulowanie danych i opozycja

Użytkownik ma prawo dostępu do tych informacji, sprostowania, jeśli dane są nieprawidłowe wypisz TODOCAMINOSANTIAGO usługi.

Prawa te mogą być wykonywane przez konfigurację stronie. W przypadku jakichkolwiek problemów w ten sposób w Internecie, na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności można przesyłać dane bezpośrednio do:

Ultreia ET SUEIA, S.L.

Padilla 179, 43 rd

08013, Barcelona

Lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@todocaminosantiago.com wskazuje powyższy temat.

Przetwarzanie danych osobowych, i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, są zgodnie z ustawą organiczną 15/1999, z 13 Grudzień, Ochrona danych osobowych (B.O.E. z 14 Grudzień 1999 a prawo 34/2002, z 11 Lipiec, usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (B.O.E. z 12 Lipiec 2002) i przepisy, które rozwijają.

 

5.10 Zmiany w Polityce Prywatności

TODOCAMINOSANTIAGO zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w celu dostosowania się do przyszłości ustawodawczą lub orzeczniczej.

 

5.11 Obowiązujące prawo

Niniejsza Polityka prywatności i inne uwarunkowania prawne, strony internetowej podlega w każdym i każdej z jej klauzul prawa hiszpańskiego.

Surowo zabronione jest do odtworzenia całości lub części tej strony

 

B – Condiciones Generales de Contratación
1. Introducción
2. Información previa a la contratación
3. Información sobre los productos
4. Sistemas de pago
5. Envíos y plazos de entrega
6. Devoluciones y cambios
7. Protección de datos de carácter personal
8. Legislación y jurisdicción aplicables

1. Introducción
Las Condiciones Generales de Contratación descritas a continuación (en adelante Condiciones Generales), rigen exclusivamente las relaciones contractuales entre todo usuario de la página Web todocaminosantiago.com (denominado en lo sucesivo “Usuario” o “Usted”) y el vendedor todocaminosantiago.com, propiedad de Ultreia et Suseia, S.L.:

– Con domicilio fiscal en:
C/ Padilla 179, 43 rd
8013 Barcelona (Barcelona) Hiszpania
– NIF: B65525974
– Correo electrónico: jose@todocaminosantiago.com
– Telefon: (+34) 932 312 431
– FAX: (+34) 932 312 431

Estas Condiciones Generales de Contratación son las únicas aplicables y reemplazan cualquier otra condición general, excepto en caso de anulación previa, expresa y escrita. Ultreia że Suseia, S.L. puede ocasionalmente modificar los artículos de sus Condiciones Generales, por lo que es aconsejable que éstas sean leídas en cada visita a la página Web todocaminosantiago.com (denominada en adelante “Portal”). Estas modificaciones son atribuibles a partir de su publicación en Internet y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente.

Cada compra en la página Web se rige por las Condiciones Generales aplicables en la fecha del pedido. Consideramos que una vez que el Usuario haya hecho un pedido, habrá aceptado sin reservas nuestras Condiciones Generales de Contratación tras haberlas leído.

2. Información previa a la contratación

Ultreia że Suseia, S.L. informa que el proceso de compra de los productos ofrecidos en todocaminosantiago.com viene detallado expresamente en el apartado denominado Nota Legal, al cual se puede acceder a través del enlace que se incluye en la parte inferior derecha de todas las páginas de esta WEB.

El Usuario declara conocer y aceptar de modo expreso lo recogido en los apartados anteriores.

El Usuario declara conocer y aceptar igualmente las Condiciones Generales de Contratación que seguidamente se recogen así como cualesquiera otras de carácter particular o específico que pudieran establecerse de cara a la adquisición de determinados productos de todocaminosantiago.com y que serán debidamente indicadas en pantalla durante la navegación.

Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible, siempre antes de que transcurran veinticuatro horas desde la ejecución de la compra, Ultreia że Suseia, S.L. remitirá al usuario un correo electrónico comprobante de la contratación efectuada.

La confirmación de pedido y el comprobante de compra no tendrán validez como factura.

3. Información sobre los productos

todocaminosantiago.com mostrará en cada momento los productos a la venta junto con sus características propias y su precio.

todocaminosantiago.compresta gran atención a la información relativa a las características esenciales de los productos mediante descripciones técnicas procedentes de sus empresas colaboradoras y fabricantes, y de fotografías que los ilustran. Todo ello, se hace dentro del límite de la técnica y respetando los mejores estándares del mercado.

Ultreia że Suseia, S.L. se reserva el derecho a decidir en cada momento los productos que se ofrecen al Usuario a través del Portal.

De este modo, Ultreia że Suseia, S.L. podrá en cualquier momento adicionar nuevos productos a los ya incluidos, los cuales se regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales en vigor en ese momento.

Również, Ultreia że Suseia, S.L. se reserva el derecho a dejar de facilitar el acceso, en cualquier momento y sin previo aviso, a cualquiera de los productos ofrecidos en el Portal.

3.1 Disponibilidad

Salvo error en nuestro sistema, todos los artículos expuestos en el Portal se encuentran disponibles para ser enviados cumpliendo los plazos de entrega indicados en estas mismas Condiciones Generales.

3.2 Precios

Los precios de venta indicados en el Portal se muestran en euros.

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) está incluido por defecto en estos precios. Si el Usuario ha iniciado sesión y pertenece a un país o región donde no se repercute el IVA, dicho impuesto aparecerá descontado del precio final de los productos. De todas formas, para usuarios no registrados, una vez se conozca la dirección de entrega del pedido se descontará el IVA, si corresponde.

Los gastos de envío corren por cuenta del Usuario y se añadirán al total del importe de los productos seleccionados, si corresponde, una vez se conozca el destino del pedido.

En relación al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), como regla general se aplicará el tipo impositivo del 21%, aunque en libros y mapas se aplicará el 4%, también ya incluido en los precios.

todocaminosantiago.com se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento. Jednak, se compromete a aplicar las tarifas en vigor indicadas en el Portal en el momento de la realización del pedido.

3.3 Productos en oferta

Todos los productos que el Portal promocione a un precio especial se mostrarán en la web con la siguiente información: precio de oferta, precio listado.

Dichas ofertas estarán disponibles hasta que Ultreia et Suseia, S.L. lo decida, salvo fin de existencias, en cuyo caso el producto desaparecerá de la web automáticamente.

3.4 Garantía

Todos los productos comprados en todocaminosantiago.com están garantizados contra defectos.

Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

Las mermas en la funcionalidad de los artículos, debidas a las limitaciones de concepción de los mismos, también están excluidas de la cobertura de esta garantía.

Si el Usuario recibe una mercancía defectuosa, se admitirá siempre su devolución siguiendo el procedimiento que se recoge en el apartado DEVOLUCIONES Y CAMBIOS, sin coste alguno.

Para la reparación o sustitución de un producto defectuoso en el plazo de garantía, el comprador, y no el vendedor, aportará fotocopia de la factura o factura simplificada de ser el caso, y deberá hacer llegar con ésta, la mercancía a las instalaciones de todocaminosantiago.com indicada arriba.

4. Sistemas de pago

Las compras efectuadas en todocaminosantiago.com pueden ser abonadas mediante la utilización de cualquiera de los siguientes sistemas de pago que se indican en la hoja web de pago.
Si se diera el caso se regirán por las siguientes cláusulas:

4.1 Contra reembolso

Forma de pago válida únicamente para envíos a toda España.

El pago se realizará al contado en el momento de entrega del pedido a través de la compañía de transporte o Correos de España que efectúe la entrega.

Este modo de pago tiene un recargo de un 2% sobre el total del pedido.

4.2 Transferencia bancaria:

Forma de pago válida únicamente para envíos a países de la zona Euro.

Al seleccionar la transferencia bancaria como medio de pago el Usuario recibirá, junto con la confirmación de su pedido, un e-mail donde se le indicará el número de cuenta en el que efectuar la transferencia.

Los datos necesarios son los siguientes (en negrita los obligatorios):
1.- Concepto: Pedido Nº XXXXX.
2.- Nombre del beneficiario: Ultreia że Suseia, S.L..
3.- NIF del beneficiario: B65525974
4.- Número de cuenta:

4.1.- Para transferencias desde ESPAÑA:
Código Cuenta -> 0081 0181 15 0001278034

4.2.- Para transferencias desde otros países:
Código Internacional (IBAN) -> ES86 0081 0181 15 0001278034

Es muy importante que indique en el concepto de la transferencia el número de pedido, así como el nombre del beneficiario, y realice la transferencia dentro de los 2 días laborables posteriores a la fecha de confirmación del pedido para poder validarlo.

Si desea adelantar el envío de su pedido, puede enviarnos el justificante de la transferencia por por e-mail a jose@todocaminosantiago.com. Pero en cualquier caso, no se considerará efectivo el pedido hasta que nuestro departamento de administración tenga confirmación bancaria de la transferencia.

No olvide que debe efectuar el pago siempre en EUROS y que todas las eventuales comisiones de cambio y bancarias corren por su cuenta al optar por este sistema de pago.

En el caso de transferencias realizadas desde fuera de España debe indicar a su banco que es Usted quien se hace cargo de las comisiones en origen, aquellas comisiones bancarias y gastos correspondientes a su entidad. De no ser así, todocaminosantiago.com podría paralizar el envío de su pedido al no recibir la cantidad íntegra del mismo.

4.3 PayPal

PayPal permite a los consumidores que dispongan de correo electrónico enviar pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable.

PayPal ofrece un servicio especialmente pensado para aquellos a los que no les satisfacen los mecanismos de pago tradicionales.

Con PayPal, tiene una cuenta en Internet que facilita el envío de dinero desde varias fuentes (como la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria) a varios destinatarios (como una tienda en Internet o su casero), y sin tener que compartir la información financiera. De esta forma, ni la tienda en Internet ni el casero ven el número de la tarjeta de crédito ni la información bancaria.

Para más información puede visitar la web de Paypal.

5. Envíos y plazos de entrega

5.1 Formas y gastos de envío

a) Envíos a domicilio:

Para España el coste de envío está incluido en el precio.

Para el resto de países se cargan 1,5E por gastos de correo.

2. Plazos de entrega

Una vez comprobado el pago el envío es inmediato.

Tenga en cuenta que los plazos de entrega se computan sobre días laborables (lunes a viernes) y que no se realizan entregas en sábados, domingos y festivos.

Również, si la forma de pago elegida es transferencia bancaria, no se realizará el envío del pedido hasta que tengamos confirmación de la misma.

6. Devoluciones y cambios

6.1 Devoluciones

Si cuando el Usuario recibe su pedido no queda satisfecho, tiene un plazo de catorce (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para ejecutar el derecho de devolución.

Excepcionalmente, para los pedidos confirmados en fechas navideñas (entre el 1 de Diciembre y el 4 de Enero), el plazo para devoluciones se amplía hasta el 19 de Enero.

El Usuario correrá con los gastos derivados de la devolución y será el responsable de que el producto llegue en perfectas condiciones a la dirección de todocaminosantiago.com indicada arriba.

Para que todocaminosantiago.com acepte la devolución, el producto deberá estar en perfectas condiciones y en su embalaje original. Además el cliente deberá presentar el documento que acredita la compra: factura o factura simplificada.

Una vez recibida la mercancía en nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al reintegro del importe íntegro del producto o productos devueltos junto con los portes y cualquier otro gasto asociado, si corresponde, conforme a la modalidad de pago utilizada por el Usuario:
– Si el pago fue realizado a través de tarjeta de crédito o PayPal, se le abonará el importe correspondiente en la misma tarjeta de crédito o cuenta de Paypal.
– Si el pago fue realizado contra reembolso o mediante transferencia, le solicitaremos un número de cuenta donde abonar el importe correspondiente.

Nota: el Usuario recibirá el reintegro del importe en un plazo máximo de 72 horas a partir de la recepción en nuestro almacén del producto o productos devueltos. Si el pago fue efectuado con tarjeta de crédito es posible que el banco no le muestre el importe de la devolución en su saldo hasta el mes siguiente, pero le enviaremos por correo electrónico el resguardo de la devolución.

todocaminosantiago.com no admite envíos a portes debidos.

Antes de iniciar el proceso de devolución el Usuario debe ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente llamando al teléfono (+34) 932 312 431 o enviando un email a jose@todocaminosantiago.com

6.2 Cambios

Si cuando el Usuario recibe su pedido no queda satisfecho con algún producto, tiene un plazo de catorce (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para realizar el cambio.

Excepcionalmente, para los pedidos confirmados en fechas navideñas (entre el 1 de Diciembre y el 4 de Enero), el plazo para cambios se amplía hasta el 19 de Enero.

Para comenzar el proceso de cambio el Usuario deberá enviarnos un email a jose@todocaminosantiago.com, o bien llamarnos al teléfono de Atención al Cliente (+34) 932 312 431, indicándonos:
– Número de pedido.
– Producto que desea cambiar.
– Motivo del cambio.
– Artículo sustitutivo.

El Usuario correrá con los gastos derivados del envío del artículo hasta nuestros almacenes y será el responsable de que el producto llegue en perfectas condiciones a la dirección de todocaminosantiago.com indicada arriba.

Una vez recibida la mercancía, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al envío del producto sustitutivo.

W każdym razie, se admitirá el cambio de los productos defectuosos y envíos erróneos, siendo todocaminosantiago.com quien se hará cargo de los gastos de envío siempre que el Usuario comunique esta circunstancia en el plazo de catorce (14) días hábiles contados desde la fecha de recepción del envío.

todocaminosantiago.comasume los portes del primer envío, pero nunca de los sucesivos motivados por el cambio.

7. Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, z 13 Grudzień, Ochrona danych osobowych, le informamos de que cuantos datos personales nos facilite serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de Ultreia et Suseia, S.L., titular del Portal.

La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los pedidos y, en el caso de que el Usuario nos haya autorizado expresamente, el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y ofertas que puedan resultar de su interés.

Ultreia że Suseia, S.L. garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, strata, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, ninguna información relativa al Usuario será utilizada con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.

El Usuario de todocaminosantiago.com podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo electrónico a jose@todocaminosantiago.com o por escrito a la dirección postal de todocaminosantiago.com indicada al principio-

7.1 Navegación anónima a través de las páginas de la web

Ultreia że Suseia, S.L. sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestra web:

– El nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red. Na przykład, un usuario del proveedor XXX solo estará identificado con el dominio xxx.es. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestra web, la fecha y hora de acceso a nuestra web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.

– La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados.

– El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.

La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

7.2 Navegación con cookies

Una “cookie” es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas Web almacena en la unidad de disco duro del Usuario. Las “cookies” no pueden por sí mismas identificar a una persona ya que no hacen referencia a ningún dato de carácter personal y no se pueden ejecutar como código o contener virus.

Las cookies nos permitirán, na przykład, gestionar la cesta de la compra del Usuario y conservar la información de su pedido mientras recorre nuestras páginas.

También nos permiten, que una vez que se ha identificado en el Portal con su e-mail y contraseña por primera vez, no tenga que volver a introducir estos datos mientras mantenga abierto el navegador web.

La mayoría de los navegadores aceptan automáticamente “cookies” pero también es posible configurarlos para su no aceptación. En este caso el Usuario podrá navegar por la web, pero para poder realizar una compra en todocaminosantiago.com será indispensable que el navegador acepte al menos las llamadas “cookies de sesión”, aquellas que existen únicamente mientras permanece en todocaminosantiago.com y desaparecen si se cierra el navegador.

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador.

8. Legislación y jurisdicción aplicables

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se interpretarán conforme a la legislación vigente en España en la materia , que se aplicará subsidiariamente en todo lo que no se haya previsto en las mismas (Básicamente Ley 34/2002 z 11 de julio de servicios de la información y comercio electrónico).