Renuncia

image_pdfimage_print

 

A – Aviso legal e condicións de uso

1- INFORMACIÓN LEGAL

Ultreia et Suseia

Propietario do sitio web: Todocaminosantiago.com

mailto: info@todocaminosantiago.com

 

2- TERMOS DE USO DO SITIO WEB e información do usuario TODOCAMINOSANTIAGO.COM

2.1 Preámbulo

ULTREIA PT SUSEIA. (en adiante denominada "TODOCAMINOSANTIAGO") dispoñible para os usuarios de Internet Todocaminosantiago.com Web Site.

O acceso e / ou uso do sitio web é totalmente voluntaria e Todocaminosantiago.com atribuída a quen fai a condición de USUARIO. Todos USUARIO acepta, desde o momento en que acceda, sen reserva, os contidos destes “Condicións de uso”, "Política de Privacidade", "Dereitos de propiedade intelectual e industrial" e, se, o “Condicións” que poden complementar, substituír ou modificar de calquera xeito, en relación aos servizos e contidos do Portal. Conformemente, o usuario debe ler e outras antes do acceso e uso de calquera servizo sitio web ao seu propio risco.

O usuario pode acceder, imprimir, descargar e gardar os Condicións de uso en calquera momento. Estes termos serán permanentemente accesible no sitio web a través do enlace Condicións Legais.

TODOCAMINOSANTIAGO resérvase o dereito de modificar, sen previo aviso, o contido das condicións legais para que recomenda que o usuario lea os Termos cada vez que acceder e usar esta TODOCAMINOSANTIAGO.COM PORTAL. TODOCAMINOSANTIAGO tamén se reserva o dereito de facer cambios sen previo aviso, proxecto, presentación e / ou configuración deste sitio web, e calquera ou todos os servizos, e engadir novos servizos.

O acceso ao sitio web en xeral será gratis, pero TODOCAMINOSANTIAGO se podrá reservar el derecho a pasar a modalidades de pago en función del uso del usuario del portal tras un previo aviso al afectado o un previo aviso genérico. En cualquier caso, TODOCAMINOSANTIAGO resérvase o dereito de, en calquera momento sen previo aviso, denegar el acceso a este sitio a aquellos usuarios que incumplan cualesquiera de estas condiciones legales o de las particulares que les sean de aplicación.

 

2.2 Objeto

Las presentes Condiciones Generales de Uso regulan el acceso y el uso del PORTAL TODOCAMINOSANTIAGO.COM.

La finalidad de este PORTAL es la de ser el mayor y mejor buscador de información sobre los Caminos de Santiago en España y en Europa, siendo un punto de referencia para los interesados en los Caminos de Santiago.

La web TODOCAMINOSANTIAGO trata principalmente de los caminos de medio y largo recorrido, para recorrer a pie o en bicicleta.

La web TODOCAMINOSANTIAGO tiene un carácter puramente informativo y orientativo, e non é responsable do dano de calquera tipo que o uso desta información pode crear. Igualmente, Non podemos garantir que toda a información presentada é preciso ou ata a data.

Neste sentido, TODOCAMINOSANTIAGO dispoñible para os usuarios de Internet interesados ​​en Camiños do Web Site Santiagfo www.todocaminosantiago.com.

TODOCAMINOSANTIAGO dispoñible para outros usuarios os datos e / ou información proporcionada polo usuario cando os datos e / ou información non viola as leis ou os Termos de Uso.

TODOCAMINOSANTIAGO sitio web pode eliminar contidos ilegais sen previo aviso.

O usuario recoñece que non é tecnicamente posible alcanzar Web Site dispoñibilidade para TODOCAMINOSANTIAGO.COM 100 %. Con todo, TODOCAMINOSANTIAGO fará o posible para manter o sitio dispoñible o máis constante posíbel. Especialmente para o mantemento, seguridade ou capacidade, e por mor de acontecementos sobre os que poden influír TODOCAMINOSANTIAGO (anormalidades tales redes de comunicacións públicas, interrupcións, etc) anomalías poden ocorrer breves ou suspensión temporal de servizos Web Site.

 

2.3 Obrigas dos usuarios do portal

O usuario comprométese a facer uso dilixente do mesmo e dos servizos dispoñibles a partir deste sitio web, en plena conformidade coa Lei, a moralidade e as Condicións Xerais de Uso e, se, condicións particulares, e co debido respecto aos demais usuarios.

En xeral, a prestación de servizos non require inscrición previa ou rexistro de usuarios. Porén, Condicións TODOCAMINOSANTIAGO uso de algúns dos servizos despois da conclusión dos rexistros de usuario correspondente, seleccionar o ID e contrasinal que o usuario acepta manter e utilizar coa debida dilixencia.

Usando o contrasinal non é transferible, non sendo permitida a transferencia de, aínda que temporalmente, terceiro. A este respecto, el Usuario deberá adoptar las medidas necesarias para la custodia de la contraseña por él seleccionada, evitando el uso de la misma por terceros. Conformemente, el Usuario es el único responsable de la utilización que, de su contraseña se realice, con completa indemnidad para TODOCAMINOSANTIAGO. En el supuesto de que el Usuario conozca o sospeche del uso de su contraseña por terceros deberá poner tal circunstancia en conocimiento de TODOCAMINOSANTIAGO con la mayor brevedad.

El citado registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio. Toda la información que facilite el Usuario a través de los servicios deberá ser veraz y exacta. A estos efectos, O usuario garante a autenticidade de todos os datos comunicados como resultado do enchido dos formularios necesarios para a inscrición dos Servizos.

Similarmente, responsabilidade do usuario manter toda a información proporcionada ao TODOCAMINOSANTIAGO constantemente actualizado para que responsabilidade, en todo momento a situación do usuario. En calquera caso, o usuario será o único responsable de calquera declaracións falsas ou imprecisas feitas e os danos causados ​​á TODOCAMINOSANTIAGO ou outros da información prestadas.

O usuario comprométese a respectar a lexislación e os dereitos de terceiros de utilizar os contidos e servizos na web. Reprodución tamén prohibido, distribución, transmisión, adaptación ou modificación, por calquera medio e de calquera formato, o contido do sitio web (textos, proxectos, gráficos, noticia, base de datos, arquivos de son e / ou imaxe, logos, etc) e demais elementos deste sitio Web, sen autorización previa do propietario legal ou cando permitido pola lei.

En particular, o usuario será expulsado: con contido ofensivo ou difamatorio, con independencia de tales contidos afectar outros usuarios ou por outras persoas ou empresas, usar pornográfico ou violar as leis para protexer os menores, ou anunciar, ofrecer ou distribuír produtos pornográficos ou violar as leis para protexer os menores, perturbar os outros usuarios (especialmente a través de spam), contido protexido legalmente a través (p. eg. pola lexislación sobre propiedade intelectual, para marcas, patentes, modelos de utilidade e modelos estéticos) sen dereito a el, ou anunciar, oferta ou distribución de bens ou servizos protexidos por lei, e realizar ou promover accións contrarias á libre competencia, incluíndo as destinadas a adquisición de clientes progresiva (como sistemas de cadea, bola de neve ou pirámide).

Os usuarios están prohibidos a partir das seguintes accións:

– Use mecanismos, software ou os scripts en conexión co uso do sitio web.

– Bloquear, sobrescribir, modificar ou copiar, a non ser que sexa necesario para o uso adecuado dos servizos de Web. Por exemplo, copia a través de tecnoloxías de motores de busca como o "Robot / crawler" non é necesario para o correcto uso dos Servizos Web Site, polo que é expresamente prohibido.

– Difundir e replicar o contido publicamente TODOCAMINOSANTIAGO sitio web ou doutros usuarios, sen o previo.

– Calquera acción para prexudicar a funcionalidade da infraestrutura TODOCAMINOSANTIAGO, especialmente sobrecarga.

– Para utilizar calquera dos materiais e información contidos neste sitio web para fins ilegais e expresamente prohibido por estes Termos de Uso, así como as condicións de que, se, están habilitados a ser contraria aos dereitos e intereses dos TODOCAMINOSANTIAGO, membros e / ou terceiro, y deberá responder frente a los mismos en caso de contravenir o incumplir dichas obligaciones y/o que, de cualquier modo (incluida la introducción o difusión de “virus informáticos”), dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal utilización de los materiales e informaciones contenidos en el Sitio Web, los sistemas de información o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de TODOCAMINOSANTIAGO, de sus miembros o de cualquier usuario.

El usuario es consciente de, y acepta voluntariamente, que el uso del servicio tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.

Os usuarios son responsables dos danos de calquera natureza que TODOCAMINOSANTIAGO poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigas a que se atopan vinculados, en virtude de estes "Condicións de uso" ou lei relativa ao uso do servizo.

 

2.4 Publicación da Política de fotografías

A fotografía no separador dun perfil de usuario se usa para identificar claramente ao resto dos membros do TODOCAMINOSANTIAGO. Así, Aconséllase incluír fotografías persoais, a saber, que contén fotografías de si mesmo; con todo, tamén aceptamos fotos que identifican o gusto dos usuarios e axudalos a expresar (eg. animais, grupos de amigos, escenario, objetos o creaciones artísticas).

TODOCAMINOSANTIAGO no admite la inclusión de cualquier tipo de imágenes por parte de sus miembros, por lo que únicamente serán publicadas aquellas que hayan sido aceptadas tras un proceso de validación, bajo el criterio exclusivo del equipo de TODOCAMINOSANTIAGO.

Una fotografía puede ser rechazada por diversos motivos:

1.- Por ser inadecuada con los objetivos de TODOCAMINOSANTIAGO. No se admitirán fotografías o imágenes de contenido ofensivo, violento, ideológico, xenófobo, erótico, obsceno y/o sexual.

2.- Por razones de seguridad y privacidad de datos. No se admitirán fotografías o imágenes que contengan información como: nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, o URL de páginas web.

3.- Por presentar problemas de visualización o ser de poca calidad visual.

4- Por no haberse cargado correctamente en la página.

TODOCAMINOSANTIAGO no puede confirmar la propiedad de los derechos de autor de las imágenes que se incluyan en los perfiles. En caso de mostrar a una tercera persona, deberá contar con su autorización expresa, bajo la responsabilidad exclusiva del usuario implicado.

TODOCAMINOSANTIAGO se reserva el derecho de recortar -nunca manipular- las imágenes para adecuarlas a la política de publicación de fotografías aquí descrita. Asimismo, TODOCAMINOSANTIAGO se reserva el derecho de eliminar, aun sin previo aviso, aquellas imágenes que, a su juicio, considere inapropiadas de acuerdo con los objetivos y naturaleza del sitio.

TODOCAMINOSANTIAGO Todas as imaxes están suxeitas a novas revisións e supresións.

No caso de que na web atopar calquera foto que non cumpra con esta política, pode comunicarse equipo TODOCAMINOSANTIAGO no seguinte enderezo: info@todocaminosantiago.com.

 

2.5 Perfís de aprobación da Política

A Política de Aprobación de perfís está deseñado para regular o contido dos perfís para garantir a atmosfera xeral de calidade que conteñen, linguaxe e intencións adecuadas para a seguridade de todos os usuarios.

Perfís non aprobarse conteñen:

1.- Linguaxe sexualmente explícita ou referencia / suxestións sexuais

2.- Difamatorio, abusivo, agresivo ou violento

3.- Linguaxe ofensiva ou obsceno (incluíndo palabras)

4.-Terminología blasfema o racialmente ofensiva

TODOCAMINOSANTIAGO, a su sola discreción, resérvase el derecho a rechazar usuarios en el caso de que la Información publicada no garantice, en opinion de TODOCAMINOSANTIAGO, un nivel de Confianza, Seguridad y crédito suficiente para su inclusión en la comunidad de usuarios de TODOCAMINOSANTIAGO.

Neste sentido, TODOCAMINOSANTIAGO resérvase el derecho a poder eliminar sin previo aviso a usuarios rexistrados que o respondan a los principios de Calidad y veracidad de TODOCAMINOSANTIAGO.

TODOCAMINOSANTIAGO no puede controlar todos y cada uno de los Contenidos publicados, de manera que no puede asumir la responsabilidade sobre eles Contenidos. De todas maneras, periódicamente se realizan controles para asegurar los principios de calidad de TODOCAMINOSANTIAGO así como las normas aquí indicadas.

Si el usuario advierte algún contenido inapropiado en el sitio web, por favor contacte con nosotros a través de nuestro servicio de Atención al Usuario: info@todocaminosantiago.com

Cualquier usuario que proporcione información o realice actividades que contravengan la legalidad vigente asumirá la responsabilidad exclusiva de los perjuicios y consecuencias derivadas de la misma, eximiendo a TODOCAMINOSANTIAGO de cualquier responsabilidad.

 

2.6 Responsabilidad y difusión de contenidos, datos y/o información de los usuarios

El usuario autoriza expresamente a TODOCAMINOSANTIAGO para que difunda su perfil y los contenidos que haya aportado a TODOCAMINOSANTIAGO. O membro concede TODOCAMINOSANTIAGO permanentemente e irrevogablemente todos os dereitos e os dereitos sobre o contido que crear e publicar no TODOCAMINOSANTIAGO.

O usuario autoriza expresamente TODOCAMINOSANTIAGO cambiar certa forma a respectar o deseño gráfico web ou outros medios utilizados na plataforma TODOCAMINOSANTIAGO. Estes dereitos ou licenzas son concedidas para uso en todo o mundo e para a validez legal da protección dos dereitos de usuario.

TODOCAMINOSANTIAGO non ten ningunha obrigación e non controla a utilización feita polos usuarios do servizo e, consecuentemente, non garante que os usuarios usan o mesmo de conformidade coas disposicións das condicións, ou facer uso dilixente e / ou prudente para eles.

Asimismo, TODOCAMINOSANTIAGO non ten obrigación de controlar e verificar a identidade dos usuarios, ou a exactitude, validez, integridade e / ou autenticidade dos datos que os usuarios proporcionan sobre si mesmos.

Sen prexuízo do anterior, TODOCAMINOSANTIAGO resérvase o dereito de limitar a, totalmente ou parcialmente, o acceso a certos usuarios, e para cancelar, suspender, bloquear ou eliminar determinados tipos de contidos mediante a utilización de instrumentos tecnolóxicos adecuados a efectos de, se tivese coñecemento efectivo de que a actividade ou a información almacenada sexa ilegal prexudica bens ou dereitos dun terceiro. Neste sentido, TODOCAMINOSANTIAGO pode establecer os filtros necesarios para previr a través do servizo de rede pode derramar contidos ilegais ou prexudiciais.

Usuarios autorizar expresamente TODOCAMINOSANTIAGO para que poida enviar mensaxes e conversacións de usuarios en calquera parte do sitio web e os mesmos sitios externos relevantes para o seu sitio web eo asunto sobre o cal a mensaxe ou conversa.

 

2.7 Exclusión de garantías e de responsabilidade

Excepto cando expresamente descrito nas Condicións Xerais de Uso e outro marco regulador sitio, TODOCAMINOSANTIAGO non nos responsabilizamos por danos de calquera natureza que poidan transcorrer da falta de exactitude, plenitude, presentar, e erros ou omisións que poidan afectar a información e servizos contidos neste sitio web ou outros contidos que poden acceder a través do mesmo ou asumir calquera deber ou obriga de comprobar ou supervisar o contido e información.

Asimismo, TODOCAMINOSANTIAGO non garante a dispoñibilidade, continuidade ou infalibilidade do sitio web, e consecuentemente, exclúe, ata o límite máximo permitido pola lei, calquera responsabilidade por danos de calquera natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos prestados no mesmo, así como erros no acceso a diferentes páxinas web ou aqueles de que, se, tales servizos son prestados.

TODOCAMINOSANTIAGO non asume ningunha responsabilidade polo contido, datos e / ou información proporcionada polos usuarios do sitio web, nin dos contidos de sitios web externos para os que existen ligazóns. Especialmente TODOCAMINOSANTIAGO non garante que estes contidos son certas, atender a unha finalidade específica ou para servir a ese propósito.

Asimismo, TODOCAMINOSANTIAGO non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do portal, Foros, comunidades, e outra participativa ou revisión.

 

2.8 Ligazóns, "Ligazóns" para sitios de terceiros

TODOCAMINOSANTIAGO inclúe no seu contido enlaces a sitios pertencentes e / ou xestionados por terceiros, a fin de facilitar o acceso á información dispoñible a través de Internet.

TODOCAMINOSANTIAGO non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de conexións entre os contidos deste sitio web e contido fóra del ou de calquera outro contido externo de referencia para esta web. Tales enlaces ou referencias son só para fins informativos e, en todo caso, implican apoio, aprobación, comercialización o relación alguna entre TODOCAMINOSANTIAGO y el propietario de la página web con la que se establezca.

 

2.9 Legislación Aplicable y Jurisdicción

Las presentes Condiciones se regirán por la Ley Española que será aplicable con relación a su validez, interpretación, ejecución y cumplimiento.

Cualquier controversia dimanante de la interpretación y/o ejecución de las mismas será sometida a los Juzgados y Tribunales de Barcelona ciudad.

Respecto a los conflictos que puedan derivarse con consumidores y usuarios finales, no será de aplicación el párrafo anterior, tal y como se reconoce en la legislación vigente relativa a los Consumidores y Usuarios.

 

3- CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA COMUNIDAD TODOCAMINOSANTIAGO

3.1 Obxectivos e finalidades da TODOCAMINOSANTIAGO Comunidade

TODOCAMINOSANTIAGO ofrece aos usuarios a posibilidade de publicar as preguntas do sitio web e dúbidas sobre camiños, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e cuestións, e obter respostas rápidas, sinxelo e fácil de coñecer a industria actual.

TODOCAMINOSANTIAGO Comunidade ten como obxectivo facilitar aos usuarios interesados ​​en montaña, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e cuestións relacionadas e / ou información doutros usuarios ou expertos na área.

O papel da comunidade é proporcionar un espazo de discusión TODOCAMINOSANTIAGO, Diálogo e aprendizaxe para todos os implicados nela. Así, as opinións son libres.

Para garantizar que los temas de la Comunidad son de interés y tienen calidad, desde TODOCAMINOSANTIAGO no se permitirá que se utilice este espacio con intereses publicitarios, para descalificar a terceros o para cualquier otro fin que no responda a la filosofía de nuestro portal.

 

3.2 Cómo participar

Si quieres participar en la Comunidad de TODOCAMINOSANTIAGO para preguntar o contestar cualquier duda sobre senderismo, rutas e estradas, excursións, los Caminos de Santiago y cuestiones relacionadas sólo debes entrar en tu cuenta introduciendo tu email y tu contraseña o, en caso de no estar registrado, crear una cuenta rellenando los campos obligatorios que se señalan con un asterisco (*).

 

3.3 Responsabilidad

TODOCAMINOSANTIAGO declina toda responsabilidad sobre opiniones y/o informaciones manifestadas por los usuarios.

 

3.4 Obrigas da comunidade

Por razóns técnicas TODOCAMINOSANTIAGO certamente non pode comprobar se o usuario inseriu no sitio web é realmente a persoa que di ser. TODOCAMINOSANTIAGO, polo tanto, ningunha garantía en canto á verdadeira identidade dos usuarios. Así, cada usuario debe asegurarse da identidade doutros usuarios.

O usuario acepta non utilizar como o servizo para fins ilegais, contraria ás disposicións destes Termos legais, prexudicar os dereitos e intereses dos outros, ou de calquera forma prexudicar, incapacitar, sobrecargar ou deteriorar o servizo ou impedir a normal utilización ou aproveitamento do servizo por outros usuarios. Particularmente, e por medio de exemplo e non son exhaustivos, a transmisión está prohibida, difusión ou publicación a terceiros por medio do Servizo, información, mensaxes, gráficos, arquivos de son e / ou imaxe, fotos, Gravacións, e software, xeralmente, calquera tipo de material, contidos ou datos:

A. De calquera forma asediou, espreitar, ameazar ou abusar doutros membros do foro ou os terceiros fóra da mesma.

B. Incorporar obscenos ou cuestionábeis, ou que poidan ofender a sensibilidade de terceiros que poden acceder a mesma.

C. Distribuir contido que pode infrinxir ou violar os dereitos legais de terceiros, como contido difamatorio ou cuxa viola os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

D. Contribúa a fomentar a outros a violar estes Termos.

Correo. Foi publicado coa intención de pasar por membros do equipo TODOCAMINOSANTIAGO ou outro usuario a través do uso de identificación similar ou mediante calquera outro método ou dispositivo.

F. Utilizadas para fins comerciais, publicidade ou ilegais; así como para a transmisión de mensaxes non desexadas, Spam, correntes ou de distribución masiva de non solicitado.

G. Infrinxir regulamentos sobre a privacidade das comunicacións.

Pola súa banda, TODOCAMINOSANTIAGO resérvase o dereito de eliminar e / ou suspender calquera usuario dos servizos polo non cumprimento das condicións, e para eliminar, eliminar e / ou suspender calquera mensaxe que incorpora información das características enumeradas nas letras da a G, e aínda, se é deixada na mesma instrución, sen previo aviso ou notificación posterior.

 

4- DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Copyright © 2013 - ULTREIA ET SUSEIA – Todos os dereitos

Reservamo-nos todos os dereitos de explotación.

Este sitio é rexido pola lei española e está protexido pola lexislación nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial.

Os textos, proxectos, imaxes, base de datos, logos, estrutura, marcas e demais elementos deste sitio están protexidos polas leis e tratados internacionais sobre propiedade intelectual.

Calquera reprodución, transmisión, adaptación, traducción, modificación, comunicación ao público, ou calquera outro uso da totalidade ou de parte do contido do sitio web, presentados en calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, é estrictamente prohibida, salvo autorización previa por escrito ou doutros propietarios TODOCAMINOSANTIAGO. Calquera infracción destes dereitos pode dar lugar a procesos xudiciais ou civil ou penal.

TODOCAMINOSANTIAGO non conceder ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre a súa propiedade intelectual ou calquera outra propiedade ou dereito relacionado co sitio web, servizos ou o contido dos mesmos.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual relacionados cos contidos facilitados polos usuarios son de enteira responsabilidade do.

Para o propósito de preservar os dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun contido específico na web, notificarlle lo, escrito, para ULTREIA ET SUSEIA, indicador:

– Identificación dos datos persoais do titular dos dereitos presuntamente violados. Se a solicitude se amosa por alguén que non sexa o interesado, debe indicar o dereito de representar a actuación.

– Indicación de material protexido por dereitos de propiedade intelectual ea súa localización na web.

– Proba da existencia, propiedade e validez de tales dereitos de propiedade intelectual.

– Declaración na cal el sería responsable da veracidade dos datos e das informacións facilitadas na notificación a que se refire a este punto.

 

 

5- POLÍTICA DE PRIVACIDADE

5.1 Dereito á información

Esta política de protección de datos regula o acceso e uso dos servizos web www.todocaminosantiago.com, (en adiante denominada "TODOCAMINOSANTIAGO") que, ULTREIA ET SUSEIA pone a disposición de los usuarios de Internet interesados en sus servicios y contenidos (adiante, "Usuarios").

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 Decembro, Protección de Datos Persoais (adiante, LOPD), TODOCAMINOSANTIAGO como propietario do sitio web, informa o usuario sobre a existencia de ficheiros de datos persoais creado por e baixo a responsabilidade é.

TODOCAMINOSANTIAGO cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, ea esixencia de confidencialidade da súa actividade.

Se o usuario decide se rexistrar con Todocaminosantiago.com, ser solicitados os datos estrictamente necesario para acadar o fin a que se destina a páxina, que non é outro que a facilitar unha plataforma de información en liña sobre camiños, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e cuestións. Para iso será necesario que os usuarios reúnan un formulario e a inclusión dos seus datos persoais. O seu tratamento será focado exclusivamente na consecución destes fins, sempre dentro do marco establecido.

Os datos facilitados polos usuarios incorporaranse a un ficheiro de datos persoais, que está debidamente rexistrada na Axencia de Protección de Datos.

 

5.2 Final

Os datos de usuarios rexistrados a través do formulario dispoñible a tal efecto no www.todocaminosantiago.com son recollidas por TODOCAMINOSANTIAGO, para os seguintes fins:

-Proporcionar aos usuarios unha busca rápida e ampla de información sobre estradas de Santiago, tales como estadios, Aloxamento, e cuestións relacionadas coa ruta, rutas e estradas, excursións, e cuestións relacionadas.

-Crear unha comunidade de usuarios, onde os usuarios poden facer preguntas sobre cuestións actuais relacionadas coa sendeirismo, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e os problemas ou responder preguntas doutros usuarios e intercambiar experiencias no campo.

-Ofrecendo aos usuarios libres a oportunidade de recibir avisos periodicamente sendeirismo, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e problemas que correspondan aos seus intereses.

-Usuarios Proporcionar sitios de comparación de servizos nas rutas, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e cuestións.

-Informar aos usuarios a través do blog sobre temas actuais relacionados coa ruta, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e cuestións.

-Enviar comunicacións electrónicas relacionados camiños promocional e informativo, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e cuestións

de interese establecido no punto 5.6 desta Política de Privacidade.

 

5.3 Carácter obrigatorio ou facultativo da información proporcionada polo usuario e precisión dos datos

Os campos marcados cun asterisco (*) no formulario de inscrición debe ser cuberto polo usuario son estrictamente necesario para satisfacer a súa solicitude, é a inclusión voluntaria de datos nos campos restantes.

O Usuario garante que os datos persoais facilitados á TODOCAMINOSANTIAGO son certos e é responsable de comunicar posibles cambios.

Os datos recollidos son axeitados, pertinentes e non excesivos en relación ao ámbito, determinados obxectivos e servizos, TODOCAMINOSANTIAGO explícitas e lexítimas.

El Usuario garantiza que toda la información de carácter personal que facilite es exacta y está puesta al día de forma que responde con veracidad a la situación actual del usuario. Corresponde y es obligación del usuario mantener, en todo momento, sus datos actualizados, siendo el usuario el único responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello a TODOCAMINOSANTIAGO o a terceros con motivo de la utilización de los servicios ofrecidos por TODOCAMINOSANTIAGO.

 

5.4 Consentimiento del Usuario

Al rellenar el formulario y hacer clic para enviar los datos, el usuario manifiesta haber leído y aceptado expresamente las Condiciones Legales de Todocaminosantiago, y otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades informadas y servicios que presta TODOCAMINOSANTIAGO.

Asimismo el Usuario consiente expresamente la cesión de sus datos a otros usuarios de TODOCAMINOSANTIAGO así como a entidades que utilizan los servicios de TODOCAMINOSANTIAGO para encontrar usuarios interesados en senderismo, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e cuestións.

 

5.5 Datos facilitados por menores de edad

Los mayores de catorce años podrán registrarse en TODOCAMINOSANTIAGO como usuarios sin el previo consentimiento de sus padres o tutores.

En el caso de los menores de catorce años se requiere el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de sus datos personales.

En ningún caso solicitarse pequenos detalles de estatuto profesional, económico ou privacidade doutros membros da familia, sen o seu consentimento.

Se é menor de catorce anos e ter acceder este sitio sen informar os seus pais ten que se rexistrar como usuario.

 

5.6 Comunicacións Electrónicas

Ao cubrir e enviar o formulario electrónico de Todocaminosantiago.com, implica o consentimento do usuario que está enviando unha newsletter, que incluíu a noticia, noticias máis relevantes e información Web Site, e ás comunicacións electrónicas relacionados con camiños, rutas e estradas, excursións, Camiño de Santiago e os seguintes temas e sectores:

• Informática y Tecnología:

– Informática, software y Tecnología

– Internet

– TV Digital / Satélite / Cable

– Telefonía fija

– Telefonía Móvil

• Gastronomía / Alimentación

• Arte / Artesanía, Decoración e Interiores

• Noticias y comunicaciones para colaborar o asociarse con organizaciones no gubernamentales / Patrocinio

• Construcción / DIY

• Mascotas

• Servicios de intercambio empresarial

• Compra y venta de empresas

• Franquicias

• Servicios financieros:

– Finanzas

– Banca Privada

– Bolsa e Inversiones

– Brokers

– Crédito: Préstamos e Hipotecas

– Cuentas y Tarjetas de Crédito

– Fondos de Inversión

– Hipotecas

– Renting / leasing

– Seguros

• Ofertas inmobiliarias

• Motor / Automoción/ Náutica

• Ocio y Diversión:

– Canales Digitales

– Ocio

– Cine y Espectáculos

– Cultura / Museos

– Fotografía

– Juegos

– Restaurantes y Discotecas

– Videojuegos y multimedia

• Artículos para la mujer y el hombre

– Calzados

– Cosmética y Perfumería

– Cuidado Personal

– Joyería, relojería y óptica

– Moda y Complementos

• Viajes:

– Ofertas de Avión

– Ofertas de Hotel

– Viajes

– Alquiler de vehículos a motor y sin motor.

– Turismo Rural

– Vacaciones y Fines de Semana

– Viajes de Negocios

• Productos infantiles:

– Productos para Bebés

– Calzado infantil

– Juguetes /Juegos Didácticos

– Ropa Infantil / Juvenil

• Música / Libros

• Formación / Empleo

• Salud y Bienestar:

– Alimentos

– Ecología y Medio Ambiente

– Salud, Vida Sana

• Servicios funerarios

• Deportes:

– Deportes de Equipo (Fútbol, Baloncesto, etc)

– Deportes Náuticos

– Deportes Radicales y de Aventura

– Equipamiento Deportivo

– Fitness

– Tenis, Golf, Esquí y Ciclismo

TODOCAMINOSANTIAGO proporciona dous mecanismos polos cales os usuarios que o soliciten para modificar ou eliminar estes servizos simplemente, rápido e gratis.

Por esta, o usuario debe entrar no menú de acceso e desactivar opción de envío na sección de comunicacións electrónicas. Asimismo, poden ser excluídas deste servizo, seguindo as instrucións na parte inferior do corpo de comunicacións electrónicas.

 

5.7 Seguridade

TODOCAMINOSANTIAGO atención dos usuarios adoptou as normas técnicas e organizativas establecidas, que garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, dado o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, todo de conformidade co disposto no Real Decreto 1720/2007, de 21 Decembro, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 Decembro, protección de datos persoais e doutros procedementos de control para a seguridade dos sistemas de información.

 

5.8 Cookies e IPs

Vostede está de acordo co uso de cookies e seguimento de IP. O noso analizador de tráfico do sitio web utiliza cookies e seguimento de IP que recoller datos para fins estatísticos, como: data da primeira visita, número de veces que foi visitado, data da última visita, URL e nome de dominio a partir do cal o, navegador utilizado e resolución de pantalla. Porén, O usuario pode desactivar e / ou eliminar as cookies seguindo as instrucións do seu navegador.

Este sitio web informa que atribúe ao sistema de publicidade "Google AdSense" que utiliza "cookies" para mostrar os anuncios relacionados a navegación polo usuario.

Cando un usuario accede un sitio conectado ao servizo "Google AdSense" e faga clic sobre el entra nunha cookie no seu navegador, a través do cal "Google" reúne información de navegación do usuario para xestionar e, a continuación, publicar anuncios a través do programa de publicidade "Google AdSense".

O usuario pode desactivar calquera momento usando o cookie de Google, desactivando o cookie no seu navegador.

Non hai técnicas empregadas TODOCAMINOSANTIAGO “spam” e só procesar os datos transmitidos a través do formulario electrónico permite neste sitio web ou correo-e.

 

5.9 Dereito de Acceso, Rectificación, Cancelación de datos e oposición

O usuario ten dereito a acceder a esta información, rectificalos la os detalles son correctos servizos TODOCAMINOSANTIAGO Unsubscribe.

Estes dereitos poden ser exercidos pola configuración da web. En caso de problemas ao facelo en liña, para calquera dúbida ou problemas sobre a nosa política de privacidade, pode enviar datos directamente:

nuestro correo electrónico: info@todocaminosantiago.com indicando o asunto en epígrafe.

O tratamento de datos persoais, eo envío de comunicacións comerciais por medios electrónicos, están de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 Decembro, Protección de Datos Persoais (B.O.E. de 14 Decembro 1999 ea Lei 34/2002, de 11 Xullo, Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 Xullo 2002) e as normativas que se desenvolven.

 

5.10 Os cambios nesta Política de Privacidade

TODOCAMINOSANTIAGO resérvase o dereito de modificar esta política de adaptarse a futura lexislativa ou jurisprudencial.

 

5.11 Lexislación aplicable

Esta política de privacidade e outras condicións legais da web réxese en todos e cada un dos seus cláusulas pola lei española.

Queda expresamente prohibida a reprodución total ou parcial desta web

 

B – Condiciones Generales de Contratación
1. Introducción
2. Información previa a la contratación
3. Información sobre los productos
4. Sistemas de pago
5. Envíos y plazos de entrega
6. Devoluciones y cambios
7. Protección de datos de carácter personal
8. Legislación y jurisdicción aplicables

1. Introducción
Las Condiciones Generales de Contratación descritas a continuación (en adelante Condiciones Generales), rigen exclusivamente las relaciones contractuales entre todo usuario de la página Web todocaminosantiago.com (denominado en lo sucesivo “Usuario” o “Usted”) y el vendedor todocaminosantiago.com, propiedad de Ultreia et Suseia.:

– Correo electrónico: jose@todocaminosantiago.com

Estas Condiciones Generales de Contratación son las únicas aplicables y reemplazan cualquier otra condición general, excepto en caso de anulación previa, expresa y escrita. Ultreia et Suseia puede ocasionalmente modificar los artículos de sus Condiciones Generales, por lo que es aconsejable que éstas sean leídas en cada visita a la página Web todocaminosantiago.com (denominada en adelante “Portal”). Estas modificaciones son atribuibles a partir de su publicación en Internet y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente.

Cada compra en la página Web se rige por las Condiciones Generales aplicables en la fecha del pedido. Consideramos que una vez que el Usuario haya hecho un pedido, habrá aceptado sin reservas nuestras Condiciones Generales de Contratación tras haberlas leído.

2. Información previa a la contratación

Ultreia et Suseia informa que el proceso de compra de los productos ofrecidos en todocaminosantiago.com viene detallado expresamente en el apartado denominado Nota Legal, al cual se puede acceder a través del enlace que se incluye en la parte inferior derecha de todas las páginas de esta WEB.

El Usuario declara conocer y aceptar de modo expreso lo recogido en los apartados anteriores.

El Usuario declara conocer y aceptar igualmente las Condiciones Generales de Contratación que seguidamente se recogen así como cualesquiera otras de carácter particular o específico que pudieran establecerse de cara a la adquisición de determinados productos de todocaminosantiago.com y que serán debidamente indicadas en pantalla durante la navegación.

Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible, siempre antes de que transcurran veinticuatro horas desde la ejecución de la compra, Ultreia et Suseia remitirá al usuario un correo electrónico comprobante de la contratación efectuada.

La confirmación de pedido y el comprobante de compra no tendrán validez como factura.

3. Información sobre los productos

todocaminosantiago.com mostrará en cada momento los productos a la venta junto con sus características propias y su precio.

todocaminosantiago.compresta gran atención a la información relativa a las características esenciales de los productos mediante descripciones técnicas procedentes de sus empresas colaboradoras y fabricantes, y de fotografías que los ilustran. Todo ello, se hace dentro del límite de la técnica y respetando los mejores estándares del mercado.

Ultreia et Suseia se reserva el derecho a decidir en cada momento los productos que se ofrecen al Usuario a través del Portal.

De este modo, Ultreia et Suseia podrá en cualquier momento adicionar nuevos productos a los ya incluidos, los cuales se regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales en vigor en ese momento.

Asimismo, Ultreia et Suseia se reserva el derecho a dejar de facilitar el acceso, en cualquier momento y sin previo aviso, a cualquiera de los productos ofrecidos en el Portal.

3.1 Disponibilidad

Salvo error en nuestro sistema, todos los artículos expuestos en el Portal se encuentran disponibles para ser enviados cumpliendo los plazos de entrega indicados en estas mismas Condiciones Generales.

3.2 Precios

Los precios de venta indicados en el Portal se muestran en euros.

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) está incluido por defecto en estos precios. Si el Usuario ha iniciado sesión y pertenece a un país o región donde no se repercute el IVA, dicho impuesto aparecerá descontado del precio final de los productos. De todas formas, para usuarios no registrados, una vez se conozca la dirección de entrega del pedido se descontará el IVA, si corresponde.

Los gastos de envío corren por cuenta del Usuario y se añadirán al total del importe de los productos seleccionados, si corresponde, una vez se conozca el destino del pedido.

En relación al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), como regla general se aplicará el tipo impositivo legal también ya incluido en los precios.

todocaminosantiago.com se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento. Porén, se compromete a aplicar las tarifas en vigor indicadas en el Portal en el momento de la realización del pedido.

3.3 Productos en oferta

Todos los productos que el Portal promocione a un precio especial se mostrarán en la web con la siguiente información: precio de oferta, precio listado.

Dichas ofertas estarán disponibles hasta que Ultreia et Suseia lo decida, salvo fin de existencias, en cuyo caso el producto desaparecerá de la web automáticamente.

3.4 Garantía

Todos los productos comprados en todocaminosantiago.com están garantizados contra defectos.

Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

Las mermas en la funcionalidad de los artículos, debidas a las limitaciones de concepción de los mismos, también están excluidas de la cobertura de esta garantía.

Si el Usuario recibe una mercancía defectuosa, se admitirá siempre su devolución siguiendo el procedimiento que se recoge en el apartado DEVOLUCIONES Y CAMBIOS, sin coste alguno.

Para la reparación o sustitución de un producto defectuoso en el plazo de garantía, el comprador, y no el vendedor, aportará fotocopia de la factura o factura simplificada de ser el caso, y deberá hacer llegar con ésta, la mercancía a las instalaciones de todocaminosantiago.com indicada arriba.

4. Sistemas de pago

Las compras efectuadas en todocaminosantiago.com pueden ser abonadas mediante la utilización de cualquiera de los siguientes sistemas de pago que se indican en la hoja web de pago.
Si se diera el caso se regirán por las siguientes cláusulas:

4.1 Contra reembolso

Forma de pago válida únicamente para envíos a toda España.

El pago se realizará al contado en el momento de entrega del pedido a través de la compañía de transporte o Correos de España que efectúe la entrega.

Este modo de pago tiene un recargo sobre el total del pedido.

4.2 Transferencia bancaria:

Forma de pago válida únicamente para envíos a países de la zona Euro.

Al seleccionar la transferencia bancaria como medio de pago el Usuario recibirá, junto con la confirmación de su pedido, un e-mail donde se le indicará el número de cuenta en el que efectuar la transferencia.

Los datos necesarios son los siguientes (en negrita los obligatorios):
1.- Concepto: Pedido Nº XXXXX.
2.- Nombre del beneficiario: Ultreia et Suseia.
3.- Número de cuenta4.-

Es muy importante que indique en el concepto de la transferencia el número de pedido, así como el nombre del beneficiario, y realice la transferencia dentro de los 2 días laborables posteriores a la fecha de confirmación del pedido para poder validarlo.

Si desea adelantar el envío de su pedido, puede enviarnos el justificante de la transferencia por por e-mail a jose@todocaminosantiago.com. Pero en cualquier caso, no se considerará efectivo el pedido hasta que nuestro departamento de administración tenga confirmación bancaria de la transferencia.

No olvide que debe efectuar el pago siempre en EUROS y que todas las eventuales comisiones de cambio y bancarias corren por su cuenta al optar por este sistema de pago.

En el caso de transferencias realizadas desde fuera de España debe indicar a su banco que es Usted quien se hace cargo de las comisiones en origen, aquellas comisiones bancarias y gastos correspondientes a su entidad. De no ser así, todocaminosantiago.com podría paralizar el envío de su pedido al no recibir la cantidad íntegra del mismo.

4.3 PayPal

PayPal permite a los consumidores que dispongan de correo electrónico enviar pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable.

PayPal ofrece un servicio especialmente pensado para aquellos a los que no les satisfacen los mecanismos de pago tradicionales.

Con PayPal, tiene una cuenta en Internet que facilita el envío de dinero desde varias fuentes (como la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria) a varios destinatarios (como una tienda en Internet o su casero), y sin tener que compartir la información financiera. De esta forma, ni la tienda en Internet ni el casero ven el número de la tarjeta de crédito ni la información bancaria.

Para más información puede visitar la web de Paypal.

5. Envíos y plazos de entrega

5.1 Formas y gastos de envío

un) Envíos a domicilio:

Para España el coste de envío está incluido en el precio.

Para el resto de países se cargan 1,5E por gastos de correo.

2. Plazos de entrega

Una vez comprobado el pago el envío es inmediato.

Tenga en cuenta que los plazos de entrega se computan sobre días laborables (lunes a viernes) y que no se realizan entregas en sábados, domingos y festivos.

Además, si la forma de pago elegida es transferencia bancaria, no se realizará el envío del pedido hasta que tengamos confirmación de la misma.

6. Devoluciones y cambios

6.1 Devoluciones

Si cuando el Usuario recibe su pedido no queda satisfecho, tiene un plazo de catorce (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para ejecutar el derecho de devolución.

Excepcionalmente, para los pedidos confirmados en fechas navideñas (entre el 1 de Diciembre y el 4 de Enero), el plazo para devoluciones se amplía hasta el 19 de Enero.

El Usuario correrá con los gastos derivados de la devolución y será el responsable de que el producto llegue en perfectas condiciones a la dirección de todocaminosantiago.com indicada arriba.

Para que todocaminosantiago.com acepte la devolución, el producto deberá estar en perfectas condiciones y en su embalaje original. Además el cliente deberá presentar el documento que acredita la compra: factura o factura simplificada.

Una vez recibida la mercancía en nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al reintegro del importe íntegro del producto o productos devueltos junto con los portes y cualquier otro gasto asociado, si corresponde, conforme a la modalidad de pago utilizada por el Usuario:
– Si el pago fue realizado a través de tarjeta de crédito o PayPal, se le abonará el importe correspondiente en la misma tarjeta de crédito o cuenta de Paypal.
– Si el pago fue realizado contra reembolso o mediante transferencia, le solicitaremos un número de cuenta donde abonar el importe correspondiente.

Nota: el Usuario recibirá el reintegro del importe en un plazo máximo de 72 horas a partir de la recepción en nuestro almacén del producto o productos devueltos. Si el pago fue efectuado con tarjeta de crédito es posible que el banco no le muestre el importe de la devolución en su saldo hasta el mes siguiente, pero le enviaremos por correo electrónico el resguardo de la devolución.

todocaminosantiago.com no admite envíos a portes debidos.

Antes de iniciar el proceso de devolución el Usuario debe ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente enviando un email a jose@todocaminosantiago.com

6.2 Cambios

Si cuando el Usuario recibe su pedido no queda satisfecho con algún producto, tiene un plazo de catorce (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para realizar el cambio.

Excepcionalmente, para los pedidos confirmados en fechas navideñas (entre el 1 de Diciembre y el 4 de Enero), el plazo para cambios se amplía hasta el 19 de Enero.

Para comenzar el proceso de cambio el Usuario deberá enviarnos un email a jose@todocaminosantiago.com indicándonos:
– Número de pedido.
– Producto que desea cambiar.
– Motivo del cambio.
– Artículo sustitutivo.

El Usuario correrá con los gastos derivados del envío del artículo hasta nuestros almacenes y será el responsable de que el producto llegue en perfectas condiciones a la dirección de todocaminosantiago.com indicada arriba.

Una vez recibida la mercancía, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al envío del producto sustitutivo.

En cualquier caso, se admitirá el cambio de los productos defectuosos y envíos erróneos, siendo todocaminosantiago.com quien se hará cargo de los gastos de envío siempre que el Usuario comunique esta circunstancia en el plazo de catorce (14) días hábiles contados desde la fecha de recepción del envío.

todocaminosantiago.comasume los portes del primer envío, pero nunca de los sucesivos motivados por el cambio.

7. Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 Decembro, Protección de Datos Persoais, le informamos de que cuantos datos personales nos facilite serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de Ultreia et Suseia, titular del Portal.

La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los pedidos y, en el caso de que el Usuario nos haya autorizado expresamente, el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y ofertas que puedan resultar de su interés.

Ultreia et Suseia garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, perda, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, ninguna información relativa al Usuario será utilizada con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.

El Usuario de todocaminosantiago.com podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo electrónico a jose@todocaminosantiago.com o por escrito a la dirección postal de todocaminosantiago.com indicada al principio-

7.1 Navegación anónima a través de las páginas de la web

Ultreia et Suseia sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestra web:

– El nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red. Por exemplo, un usuario del proveedor XXX solo estará identificado con el dominio xxx.es. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestra web, la fecha y hora de acceso a nuestra web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.

– La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados.

– El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.

La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

7.2 Navegación con cookies

A “cookie” es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas Web almacena en la unidad de disco duro del Usuario. Las “cookies” no pueden por sí mismas identificar a una persona ya que no hacen referencia a ningún dato de carácter personal y no se pueden ejecutar como código o contener virus.

Las cookies nos permitirán, por exemplo, gestionar la cesta de la compra del Usuario y conservar la información de su pedido mientras recorre nuestras páginas.

También nos permiten, que una vez que se ha identificado en el Portal con su e-mail y contraseña por primera vez, no tenga que volver a introducir estos datos mientras mantenga abierto el navegador web.

La mayoría de los navegadores aceptan automáticamente “cookies” pero también es posible configurarlos para su no aceptación. En este caso el Usuario podrá navegar por la web, pero para poder realizar una compra en todocaminosantiago.com será indispensable que el navegador acepte al menos las llamadas “cookies de sesión”, aquellas que existen únicamente mientras permanece en todocaminosantiago.com y desaparecen si se cierra el navegador.

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador.

8. Legislación y jurisdicción aplicables

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se interpretarán conforme a la legislación vigente en España en la materia , que se aplicará subsidiariamente en todo lo que no se haya previsto en las mismas (Básicamente Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la información y comercio electrónico).