Nota Legal

image_pdfimage_print

 

La – Avís legal i condicions generals d'ús

1- INFORMACIÓ LEGAL

Ultreia que Suseia

Titular del lloc web: Todocaminosantiago.com

mailto: info@todocaminosantiago.com

 

2- CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL TODOCAMINOSANTIAGO.COM I INFORMACIÓ A L'USUARI

2.1 Preàmbul

Ultreia A SUSEIA. (en endavant "TODOCAMINOSANTIAGO") posa a disposició dels usuaris d'Internet el Lloc Web Todocaminosantiago.com.

L'accés ai / o ús del lloc web Todocaminosantiago.com és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en què accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents “Condicions Generals d'Ús”, la "Política de Protecció de Dades", "Els Drets de Propietat Intel · lectual i Industrial" així com, si escau, les “Condicions Particulars” que puguin complementar, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts del PORTAL. En conseqüència, l'USUARI haurà de llegir detingudament unes i altres abans de l'accés i d'utilització de qualsevol servei del lloc web sota la seva responsabilitat.

L'USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d'Ús en tot moment. Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles al lloc web a través de l'enllaç Condicions Legals.

TODOCAMINOSANTIAGO es reserva la possibilitat de modificar, sense previ avís, el contingut de les Condicions Legals de manera que recomana a l'Usuari llegir aquestes Condicions cada vegada que accedeixi i utilitzi el PORTAL TODOCAMINOSANTIAGO.COM. Així mateix TODOCAMINOSANTIAGO es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració d'aquest Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

L'accés al portal amb caràcter general tindrà caràcter gratuït, pero TODOCAMINOSANTIAGO se podrá reservar el derecho a pasar a modalidades de pago en función del uso del usuario del portal tras un previo aviso al afectado o un previo aviso genérico. En cualquier caso, TODOCAMINOSANTIAGO es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualsevol d'aquestes condicions legals o de les particulars que els siguin aplicables.

 

2.2 Objecte

Les presents Condicions Generals d'Ús regulen l'accés i l'ús del PORTAL TODOCAMINOSANTIAGO.COM.

La finalitat d'aquest PORTAL és la de ser el major i millor cercador d'informació sobre els Camins de Santiago a Espanya ia Europa, sent un punt de referència per als interessats en els Camins de Sant Jaume.

El web TODOCAMINOSANTIAGO tracta principalment dels camins de mitjà i llarg recorregut, utilitzar el pastís de bicicleta.

El web TODOCAMINOSANTIAGO té un caràcter purament informatiu i orientatiu, i no es responsabilitza dels perjudicis de qualsevol tipus que l'ús d'aquesta informació pugui ocasionar. Igualment, tampoc pot garantir que tota la informació presentada sigui veraç o estigui actualitzada.

En aquest sentit, TODOCAMINOSANTIAGO posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els Camins de Santiagfo el lloc web www.todocaminosantiago.com.

TODOCAMINOSANTIAGO només facilitarà als altres usuaris les dades i / o informació proporcionats per l'USUARI que aquestes dades i / o informació no vulnerin disposicions legals o les presents Condicions Generals d'Ús.

TODOCAMINOSANTIAGO podrà eliminar del lloc web continguts il · legals sense previ avís.

L'USUARI reconeix que tècnicament no és possible aconseguir disponibilitat del lloc web de TODOCAMINOSANTIAGO.COM l' 100 %. No obstant això, TODOCAMINOSANTIAGO s'esforçarà per mantenir disponible el Lloc Web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, la capacitat de seguretat, així com a causa d'esdeveniments sobre els quals no pot influir TODOCAMINOSANTIAGO (per exemple anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d'electricitat, etc.) poden produir breus anomalies o la suspensió passatgera dels serveis del lloc web.

 

2.3 Obligacions dels Usuaris del portal

L'USUARI es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquest Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums ia les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, TODOCAMINOSANTIAGO condiciona la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament dels corresponents registres d'Usuari, seleccionant l'identificador i la contrasenya que l'usuari es compromet a conservar ia usar amb la diligència deguda.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per TODOCAMINOSANTIAGO. En el supòsit que l'Usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de TODOCAMINOSANTIAGO el més aviat.

L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç i exacta. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a TODOCAMINOSANTIAGO permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a TODOCAMINOSANTIAGO oa tercers per la informació que faciliti.

L'Usuari s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis del lloc web. Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, l'adaptació al canvi, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o imatge, logos, etc.) i altres elements d'aquest Lloc Web, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.

Especialment a l'usuari li estarà prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts afecten altres usuaris oa altres persones o empreses, utilitzar continguts pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, o fer publicitat, oferir o distribuir productes pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, molestar altres usuaris (especialment mitjançant spam), utilitzar continguts protegits legalment (p. ex. per la legislació relativa a la propietat intel · lectual, les marques, patent, a models d'utilitat o a models estètics) sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva (com sistemes en cadena, bola de neu de la piràmide).

Es prohibeix a l'usuari les següents accions:

– Utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització del Lloc Web.

– Bloquejar, sobreescriure, modificar la còpia, llevat que això sigui necessari per a la correcta utilització dels serveis dels llocs web. Per exemple, la còpia mitjançant tecnologies de cercador tipus "Robot / Crawler" no és necessari per a la correcta utilització dels serveis del lloc web, pel que està prohibit expressament.

– Difondre i reproduir públicament continguts del lloc web de TODOCAMINOSANTIAGO o d'altres usuaris, sense l'autorització prèvia.

– Tota acció apta per perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de TODOCAMINOSANTIAGO, especialment per a sobrecarregar.

– A utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il · lícites i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos de TODOCAMINOSANTIAGO, seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics"), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (pirateria) de TODOCAMINOSANTIAGO, dels seus membres o de qualsevol usuari.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que TODOCAMINOSANTIAGO pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes "Condicions Generals d'Ús" o de la llei en relació amb la Utilització del Servei.

 

2.4 Política de publicació de fotografies

La fotografia a la fitxa de perfil d'una persona serveix per identificar clarament respecte de la resta dels membres de TODOCAMINOSANTIAGO. Per això, és recomanable incloure fotografies personals, és a dir, que continguin fotografies d'un mateix; no obstant també s'acceptaran fotos que identifiquin els gustos dels usuaris i que els ajudin a expressar- (ex. mascotes, grups d'amics, paisatges, objectes o creacions artístiques).

TODOCAMINOSANTIAGO no admet la inclusió de qualsevol tipus d'imatges per part dels seus membres, pel que únicament seran publicades aquelles que hagin estat acceptades després d'un procés de validació, sota el criteri exclusiu de l'equip de TODOCAMINOSANTIAGO.

Una fotografia pot ser rebutjada per diversos motius:

1.- Per ser inadequada amb els objectius de TODOCAMINOSANTIAGO. No s'admetran fotografies o imatges de contingut ofensiu, violent, ideològic, xenòfob, eròtic, obscè i / o sexual.

2.- Per raons de seguretat i privacitat de dades. No s'admetran fotografies o imatges que continguin informació com: noms, números de telèfon, adreces de correu electrònic, o URL de pàgines web.

3.- Problemes actuals de la pantalla per ser època qualitat visual.

4- Per no haver-se carregat correctament en la pàgina.

TODOCAMINOSANTIAGO no pot confirmar la propietat dels drets d'autor de les imatges que s'incloguin en els perfils. En cas de mostrar a una tercera persona, haurà de comptar amb la seva autorització expressa, sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari implicat.

TODOCAMINOSANTIAGO es reserva el dret de retallar-mai manipular- les imatges per adequar-les a la política de publicació de fotografies aquí descrita. Així mateix, TODOCAMINOSANTIAGO es reserva el dret d'eliminar, fins i tot sense previ avís, aquelles imatges que, al seu parer, consideri inapropiades d'acord amb els objectius i naturalesa del lloc.

Totes les fotografies d'TODOCAMINOSANTIAGO estan subjectes a posteriors revisions i eliminacions.

Si l'usuari troba al lloc web alguna foto que no compleixi aquesta política, pot comunicar a l'equip de TODOCAMINOSANTIAGO en la següent adreça electrònica: info@todocaminosantiago.com.

 

2.5 Política en l'aprovació de perfils

La Política d'Aprovació de Perfils està dissenyada per regular el contingut dels perfils per tal d'assegurar un ambient general de qualitat amb un contingut, idioma i intencions apropiats per a la seguretat de tots els usuaris.

No s'aprovaran els perfils que continguin:

1.- Llenguatge referències sexuals explícites / suggeriments sexuals

2.- Contingut difamatori, abusiu, agressiu als violents

3.- Llenguatge ofensiu o obscè (incloent paraules grolleres)

4.-Terminologia blasfema racialment ofensiu

TODOCAMINOSANTIAGO, a la seva sola discreció, es reserva el dret a rebutjar usuaris en el cas que la informació publicada no garanteixi, en opinió de TODOCAMINOSANTIAGO, un nivell de confiança, seguretat i crèdit suficient per a la seva inclusió en la comunitat d'usuaris de TODOCAMINOSANTIAGO.

En aquest sentit, TODOCAMINOSANTIAGO es reserva el dret a poder eliminar sense previ avís a usuaris registrats que no responguin als principis de qualitat i veracitat de TODOCAMINOSANTIAGO.

TODOCAMINOSANTIAGO no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts. De totes maneres, periòdicament es realitzen controls per assegurar els principis de qualitat de TODOCAMINOSANTIAGO així com les normes aquí indicades.

Si l'usuari adverteix algun contingut inadequat en el lloc web, si us plau contacti amb nosaltres a través del nostre servei d'Atenció a l'Usuari: info@todocaminosantiago.com

Qualsevol usuari que proporcioni informació o realitzi activitats que contravinguin la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa, eximint a TODOCAMINOSANTIAGO de qualsevol responsabilitat.

 

2.6 Responsabilitat i difusió de continguts, dades i / o informació dels usuaris

L'usuari autoritza expressament a TODOCAMINOSANTIAGO perquè difongui el seu perfil i els continguts que hagi aportat a TODOCAMINOSANTIAGO. L'usuari cedeix a TODOCAMINOSANTIAGO de forma permanent i irrevocable tots els drets i royalties del contingut que creu i publiqui TODOCAMINOSANTIAGO.

L'usuari autoritza expressament a TODOCAMINOSANTIAGO a modificar alguns continguts amb l'objecte de respectar el disseny gràfic del lloc web o dels altres suports de comunicació utilitzats a la plataforma de TODOCAMINOSANTIAGO. Aquests drets o llicència d'utilització es concedeixen per a tothom i durant la vigència legal de la protecció dels drets de l'usuari.

TODOCAMINOSANTIAGO no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del servei i, per tant, no garanteix que els usuaris utilitzin els mateixos de conformitat amb el que estableixen les Condicions, ni que facin un ús diligent i / o prudent dels mateixos.

Així mateix, TODOCAMINOSANTIAGO tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos.

Sense perjudici de l'anterior, TODOCAMINOSANTIAGO es reserva la facultat de limitar, Total o parcial, l'accés als serveis a determinats usuaris, així com de cancel · lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinats tipus de continguts mitjançant la utilització d'instruments tecnològics aptes a l'efecte, si tingués coneixement efectiu de que l'activitat o la informació emmagatzemada és il · lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer. En aquest sentit, TODOCAMINOSANTIAGO podrà establir els filtres necessaris a fi d'evitar que a través del servei puguin abocar a la xarxa continguts il · lícits o nocius.

Els usuaris autoritzen expressament a TODOCAMINOSANTIAGO perquè pugui publicar els missatges i converses dels usuaris en qualsevol part del Lloc Web i en ubicacions externes al mateix que guardin relació amb el Lloc Web i amb la temàtica sobre la qual versi el missatge o la conversa.

 

2.7 Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d'Ús i la resta del marc normatiu del lloc web, TODOCAMINOSANTIAGO no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts en aquest Lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, TODOCAMINOSANTIAGO no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal · libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

TODOCAMINOSANTIAGO no assumeix cap responsabilitat pels continguts, dades i / o informació aportats pels usuaris del lloc web, ni tampoc pels continguts de llocs web externs als que existeixin enllaços. Especialment TODOCAMINOSANTIAGO no garanteix que aquests continguts siguin veritables, compleixin una determinada finalitat o puguin servir a aquesta finalitat.

Així mateix, TODOCAMINOSANTIAGO no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del portal, els fòrums, comunitats, i altres eines de participació o opinió.

 

2.8 Enllaços, "Enllaços" a pàgines de tercers

TODOCAMINOSANTIAGO inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.

TODOCAMINOSANTIAGO no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre TODOCAMINOSANTIAGO i el propietari de la pàgina web amb la qual s'estableixi.

 

2.9 Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions es regiran per la llei espanyola que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment.

Qualsevol controvèrsia prové de la interpretació i / o execució de les mateixes serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat.

Respecte als conflictes que puguin derivar-se amb consumidors i usuaris finals, no és aplicable el paràgraf anterior, tal com es reconeix en la legislació vigent relativa als Consumidors i Usuaris.

 

3- CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA COMUNITAT TODOCAMINOSANTIAGO

3.1 Objectius i finalitat de la Comunitat TODOCAMINOSANTIAGO

TODOCAMINOSANTIAGO ofereix als usuaris la possibilitat de publicar en el Lloc Web seves preguntes i dubtes sobre senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades, i aconseguir respostes ràpides, senzilles i directes per conèixer l'actualitat del sector.

La comunitat TODOCAMINOSANTIAGO té com a objectiu aportar als usuaris interessats en sobre senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades i / o informació d'altres usuaris o experts en la matèria.

La funció de la Comunitat TODOCAMINOSANTIAGO és servir d'espai de debat, diàleg i aprenentatge per a totes aquelles persones que hi participen. Per tant les opinions són lliures.

Per garantir que els temes de la Comunitat són d'interès i tenen qualitat, des TODOCAMINOSANTIAGO no permetrà que s'utilitzi aquest espai amb interessos publicitaris, per desqualificar a tercers o per a qualsevol altre fi que no respongui a la filosofia del nostre portal.

 

3.2 Com participar

Si vols participar en la Comunitat de TODOCAMINOSANTIAGO per preguntar o contestar qualsevol dubte sobre senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades només has d'entrar al teu compte introduint el teu email i la contrasenya o, en cas de no estar registrat, crear un compte omplint els camps obligatoris que s'assenyalen amb un asterisc (*).

 

3.3 Responsabilitat

TODOCAMINOSANTIAGO declina tota responsabilitat sobre opinions i / o informacions manifestades pels usuaris.

 

3.4 Obligacions en la comunitat

Per raons tècniques TODOCAMINOSANTIAGO no pot comprovar amb seguretat si l'usuari inscrit en el Lloc Web és realment la persona que afirma ser. Per això TODOCAMINOSANTIAGO no garanteix de cap manera la identitat real dels usuaris. Així doncs cada usuari s'haurà de convèncer per si mateix de la identitat dels altres usuaris.

L'usuari s'obliga doncs a abstenir-se d'utilitzar el servei amb finalitats il · lícites, contraris al que estableixen les presents Condicions Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització o gaudi del servei per part d'altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, queda prohibida la transmissió, difusió o posada a disposició de tercers a través del servei, d'informacions, missatges, gràfics, arxius de sons i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material, dades o continguts que:

La. De qualsevol manera assetgin, aguaitin, amenacin o abusin d'altres membres del fòrum o de qualssevol tercers aliens al mateix.

B. Incorporin continguts obscens o censurables o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer que puguin accedir als mateixos.

C. Difonguin continguts que puguin infringir o vulnerar els drets legals dels altres, com material difamatori o el contingut infringeixi qualsevol dret de propietat intel · lectual i industrial.

D. Animin a altres a infringir aquestes Condicions.

I. Es publiquin amb la intenció de fer-se passar per membres de l'equip TODOCAMINOSANTIAGO o per un altre usuari a través de l'ús d'identificació similar oa través de qualsevol altre mètode o dispositiu.

F. Es utilitzin per a fins comercials, la publicitat de la il · legal; així com per a la transmissió de correu brossa, correu no desitjat, cadenes o distribució massiva de missatges no sol · licitats.

T. Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Per la seva banda, TODOCAMINOSANTIAGO es reserva el dret de retirar i / o suspendre a qualsevol usuari dels serveis per l'incompliment del que disposen les condicions, així com d'eliminar, retirar i / o suspendre qualsevol missatge que incorpori informació de les característiques enumerades en les lletres A a G, i tot i que no hagi quedat enunciat en les mateixes, sense previ avís, notificar al.

 

4- DRETS DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

Copyright © 2013 - Ultreia ET SUSEIA – Tots els drets

Queden reservats tots els drets d'explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel · lectual i industrial.

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel · lectual i industrial.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de tercers titulars dels TODOCAMINOSANTIAGO. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

TODOCAMINOSANTIAGO no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel · lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel · lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel · lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el lloc web, ha de notificar aquesta circumstància, per escrit, 01:00 Ultreia ET SUSEIA, indicant:

– Dades de caràcter personal identificatives de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació que ostenta amb la qual actua.

– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel · lectual i la seva ubicació al web.

– Acreditació de l'existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel · lectual.

– Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les dades o informacions facilitats a la notificació a què es refereix aquest punt.

 

 

5- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

5.1 Dret d'informació

La present política de protecció de dades regula l'accés i l'ús dels serveis del lloc web www.todocaminosantiago.com, (en endavant "TODOCAMINOSANTIAGO") que, ULTREIA ET SUSEIA pone a disposición de los usuarios de Internet interesados en sus servicios y contenidos (en endavant, els "Usuaris").

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, d' 13 de desembre, Protecció de Dades Personals (en endavant, LOPD), TODOCAMINOSANTIAGO com a titular del lloc web, informa a l'usuari de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creat per aquest i sota la seva responsabilitat.

TODOCAMINOSANTIAGO compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Si l'usuari decideix registrar-se a Todocaminosantiago.com, se sol · licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució del fi al qual està destinada nostre lloc web, que no és altre que el de facilitar una plataforma on-line d'informació sobre senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades. A aquests efectes es requerirà als usuaris l'emplenament d'un formulari i la inclusió de les seves dades personals. El seu tractament estarà enfocat únicament a la consecució d'aquests fins, sempre dins del marc normatiu establert.

Les dades que ens faciliti l'usuari seran incorporades a un fitxer de dades personals, que es troba degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades.

 

5.2 Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través del formulari habilitat a aquest efecte en www.todocaminosantiago.com són recaptats per TODOCAMINOSANTIAGO, amb les següents finalitats:

-Facilitar als usuaris una recerca ràpida i completa d'informació sobre els Camins de Sant Jaume com ara etapes, allotjaments, i qüestions relacionades amb senderisme, rutes i camins, excursions, i qüestions relacionades.

-Crear una comunitat d'usuaris on els usuaris puguin fer preguntes sobre temes d'actualitat relatius a senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades o contestar les preguntes dels altres usuaris i intercanviar experiències en el sector.

-Oferir gratuïtament als usuaris la possibilitat de rebre periòdicament avisos sobre senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades que s'ajustin als seus interessos.

-Facilitar als usuaris un servei de comparació de webs relacionades amb senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades.

-Informar als Usuaris a través del Bloc sobre temes d'actualitat relacionats amb senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades.

-Remetre comunicacions electròniques promocionals i informatives relacionades amb senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades

del seu interès enunciats en el punt 5.6 d'aquesta Política de Protecció de Dades.

 

5.3 Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a TODOCAMINOSANTIAGO són ​​veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de TODOCAMINOSANTIAGO.

L'Usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l'usuari. Correspon i és obligació de l'usuari mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a TODOCAMINOSANTIAGO oa tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per TODOCAMINOSANTIAGO.

 

5.4 Consentiment de l'Usuari

En omplir el formulari i fer clic per enviar les dades, l'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament les Condicions Legals de Todocaminosantiago, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades i serveis que presta TODOCAMINOSANTIAGO.

Així mateix l'usuari consent expressament la cessió de les seves dades a altres usuaris de TODOCAMINOSANTIAGO així com a entitats que utilitzen els serveis de TODOCAMINOSANTIAGO per trobar usuaris interessats en senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades.

 

5.5 Dades facilitades per menors d'edat

Els majors de catorze anys poden registrar en TODOCAMINOSANTIAGO com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaren del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest Lloc Web sense avisar els teus pares no has de registrar com a usuari.

 

5.6 Comunicacions electròniques

La cumplimentació i enviament del formulari electrònic de Todocaminosantiago.com, suposa el consentiment exprés de l'usuari l'enviament d'un butlletí en el qual s'incloguin les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web, així com les comunicacions electròniques relacionades amb el senderisme, rutes i camins, excursions, els Camins de Sant Jaume i qüestions relacionades i els sectors:

• Informàtica i Tecnologia:

– Informàtica, programari i Tecnologia

– Internet

– TV Digital / Satèl · lit / Cable

– Telefonia fixa

– Telefonia Mòbil

• Gastronomia / Alimentació

• Art / Artesania, Decoració i Interiorisme

• Notícies i comunicacions per col · laborar o associar-se amb organitzacions no governamentals / Patrocini

• Construcció / Bricolatge

• Animals

• Serveis d'intercanvi empresarial

• Compra i venda d'empreses

• Franquicias

• Serveis financers:

– Finances

– Banca Privada

– Borsa i Inversions

– Corredors

– Crèdit: Préstecs i Hipoteques

– Comptes i Targetes de Crèdit

– Fons d'Inversió

– Hipoteques

– Lloguer / leasing

– Assegurances

• Ofereix immobiliària

• Motor / Automoció / Nàutica

• Oci i Diversió:

– Canals Digitals

– Oci

– Cinema i Espectacles

– Cultura / Museus

– Fotografia

– Jocs

– Restaurants i discoteques

– Videojocs i multimèdia

• Articles per a la dona i l'home

– Calçat

– Cosmètica i Perfumeria

– Cura Personal

– Joieria, rellotgeria i òptica

– Moda i Complements

• Viatges:

– Ofertes d'Avió

– Ofertes d'hotels

– Viatges

– Lloguer de vehicles a motor i sense motor.

– Turisme Rural

– Vacances i Caps de Setmana

– Viatges de Negocis

• Productes infantils:

– Productes per Bebès

– Calçat infantil

– Joguines / Jocs Didàctics

– Roba Infantil / Juvenil

• Música / Llibres

• Capacitació / Ocupació

• Salut i Benestar:

– Aliments

– Ecologia i Medi Ambient

– Salut, Vida Sana

• Serveis funeraris

• Esports:

– Esports d'Equip (Futbol, Bàsquet, etc.)

– Esports Nàutics

– Esports Radicals i d'Aventura

– Equipament Esportiu

– Aptitud

– Tennis, Golf, Esquí i Ciclisme

TODOCAMINOSANTIAGO estableix dos mecanismes mitjançant els quals els usuaris que ho sol · licitin puguin modificar o eliminar aquests serveis de forma senzilla, ràpida i gratuïta.

Per a això, l'usuari haurà d'entrar en el menú d'accés i desactivar l'opció d'enviament en l'apartat de comunicacions electròniques. Així mateix, podran excloure d'aquest servei seguint les instruccions que s'indiquen al peu del cos de les comunicacions electròniques.

 

5.7 Seguretat

TODOCAMINOSANTIAGO posa en coneixement dels usuaris que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, d' 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, d' 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d'informació.

 

5.8 Galetes i IP

L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Aquest lloc web informa que està adherit al sistema publicitari de "Google adsense" que utilitza "cookies" per mostrar continguts publicitaris relacionats amb la navegació realitzada per l'usuari.

Quan un usuari accedeix a un lloc web adscrit al servei de "Google Adsense" i fa clic en ell s'introdueix una galeta al seu navegador, a través de la qual "Google" recopila informació de la navegació de l'usuari per gestionar i després publicar anuncis a través del programa de publicitat "Google Adsense".

L'usuari pot desactivar en qualsevol moment l'ús de la galeta de Google a través de la desactivació de la galeta al seu navegador.

TODOCAMINOSANTIAGO no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant el formulari electrònic habilitat en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

 

5.9 Dret d'Accés, Rectificació, Cancel · lació i Oposició de Dades

L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis d'TODOCAMINOSANTIAGO.

Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades us podreu adreçar directament a:

nuestro correo electrónico: info@todocaminosantiago.com indicant l'assumpte de referència.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei orgànica 15/1999, d' 13 de desembre, Protecció de Dades Personals (B.O.E. d' 14 de desembre de 1999 i a la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (B.O.E. d' 12 de juliol de 2002) i normativa que les desenvolupen.

 

5.10 Modificació de la present Política de Protecció de Dades

TODOCAMINOSANTIAGO es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.

 

5.11 Legislació aplicable

La present Política de Protecció de Dades i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Queda totalment prohibida la reproducció parcial o total d'aquest lloc web

 

B – Condiciones Generales de Contratación
1. Introducción
2. Información previa a la contratación
3. Información sobre los productos
4. Sistemas de pago
5. Envíos y plazos de entrega
6. Devoluciones y cambios
7. Protección de datos de carácter personal
8. Legislación y jurisdicción aplicables

1. Introducción
Las Condiciones Generales de Contratación descritas a continuación (en adelante Condiciones Generales), rigen exclusivamente las relaciones contractuales entre todo usuario de la página Web todocaminosantiago.com (denominado en lo sucesivo “Usuario” la “Usted”) y el vendedor todocaminosantiago.com, propiedad de Ultreia et Suseia.:

– Correo electrónico: jose@todocaminosantiago.com

Estas Condiciones Generales de Contratación son las únicas aplicables y reemplazan cualquier otra condición general, excepto en caso de anulación previa, expresa y escrita. Ultreia et Suseia puede ocasionalmente modificar los artículos de sus Condiciones Generales, por lo que es aconsejable que éstas sean leídas en cada visita a la página Web todocaminosantiago.com (denominada en adelante “Portal”). Estas modificaciones son atribuibles a partir de su publicación en Internet y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente.

Cada compra en la página Web se rige por las Condiciones Generales aplicables en la fecha del pedido. Consideramos que una vez que el Usuario haya hecho un pedido, habrá aceptado sin reservas nuestras Condiciones Generales de Contratación tras haberlas leído.

2. Información previa a la contratación

Ultreia et Suseia informa que el proceso de compra de los productos ofrecidos en todocaminosantiago.com viene detallado expresamente en el apartado denominado Nota Legal, al cual se puede acceder a través del enlace que se incluye en la parte inferior derecha de todas las páginas de esta WEB.

El Usuario declara conocer y aceptar de modo expreso lo recogido en los apartados anteriores.

El Usuario declara conocer y aceptar igualmente las Condiciones Generales de Contratación que seguidamente se recogen así como cualesquiera otras de carácter particular o específico que pudieran establecerse de cara a la adquisición de determinados productos de todocaminosantiago.com y que serán debidamente indicadas en pantalla durante la navegación.

Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible, siempre antes de que transcurran veinticuatro horas desde la ejecución de la compra, Ultreia et Suseia remitirá al usuario un correo electrónico comprobante de la contratación efectuada.

La confirmación de pedido y el comprobante de compra no tendrán validez como factura.

3. Información sobre los productos

todocaminosantiago.com mostrará en cada momento los productos a la venta junto con sus características propias y su precio.

todocaminosantiago.compresta gran atención a la información relativa a las características esenciales de los productos mediante descripciones técnicas procedentes de sus empresas colaboradoras y fabricantes, y de fotografías que los ilustran. Todo ello, se hace dentro del límite de la técnica y respetando los mejores estándares del mercado.

Ultreia et Suseia se reserva el derecho a decidir en cada momento los productos que se ofrecen al Usuario a través del Portal.

De este modo, Ultreia et Suseia podrá en cualquier momento adicionar nuevos productos a los ya incluidos, los cuales se regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales en vigor en ese momento.

Així mateix, Ultreia et Suseia se reserva el derecho a dejar de facilitar el acceso, en cualquier momento y sin previo aviso, a cualquiera de los productos ofrecidos en el Portal.

3.1 Disponibilidad

Salvo error en nuestro sistema, todos los artículos expuestos en el Portal se encuentran disponibles para ser enviados cumpliendo los plazos de entrega indicados en estas mismas Condiciones Generales.

3.2 Precios

Los precios de venta indicados en el Portal se muestran en euros.

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) está incluido por defecto en estos precios. Si el Usuario ha iniciado sesión y pertenece a un país o región donde no se repercute el IVA, dicho impuesto aparecerá descontado del precio final de los productos. De todas formas, para usuarios no registrados, una vez se conozca la dirección de entrega del pedido se descontará el IVA, si corresponde.

Los gastos de envío corren por cuenta del Usuario y se añadirán al total del importe de los productos seleccionados, si corresponde, una vez se conozca el destino del pedido.

En relación al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), como regla general se aplicará el tipo impositivo legal también ya incluido en los precios.

todocaminosantiago.com se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento. No obstant això, se compromete a aplicar las tarifas en vigor indicadas en el Portal en el momento de la realización del pedido.

3.3 Productos en oferta

Todos los productos que el Portal promocione a un precio especial se mostrarán en la web con la siguiente información: precio de oferta, precio listado.

Dichas ofertas estarán disponibles hasta que Ultreia et Suseia lo decida, salvo fin de existencias, en cuyo caso el producto desaparecerá de la web automáticamente.

3.4 Garantía

Todos los productos comprados en todocaminosantiago.com están garantizados contra defectos.

Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

Las mermas en la funcionalidad de los artículos, debidas a las limitaciones de concepción de los mismos, también están excluidas de la cobertura de esta garantía.

Si el Usuario recibe una mercancía defectuosa, se admitirá siempre su devolución siguiendo el procedimiento que se recoge en el apartado DEVOLUCIONES Y CAMBIOS, sin coste alguno.

Para la reparación o sustitución de un producto defectuoso en el plazo de garantía, el comprador, y no el vendedor, aportará fotocopia de la factura o factura simplificada de ser el caso, y deberá hacer llegar con ésta, la mercancía a las instalaciones de todocaminosantiago.com indicada arriba.

4. Sistemas de pago

Las compras efectuadas en todocaminosantiago.com pueden ser abonadas mediante la utilización de cualquiera de los siguientes sistemas de pago que se indican en la hoja web de pago.
Si se diera el caso se regirán por las siguientes cláusulas:

4.1 Contra reembolso

Forma de pago válida únicamente para envíos a toda España.

El pago se realizará al contado en el momento de entrega del pedido a través de la compañía de transporte o Correos de España que efectúe la entrega.

Este modo de pago tiene un recargo sobre el total del pedido.

4.2 Transferencia bancaria:

Forma de pago válida únicamente para envíos a países de la zona Euro.

Al seleccionar la transferencia bancaria como medio de pago el Usuario recibirá, junto con la confirmación de su pedido, un e-mail donde se le indicará el número de cuenta en el que efectuar la transferencia.

Los datos necesarios son los siguientes (en negrita los obligatorios):
1.- Concepto: Pedido Nº XXXXX.
2.- Nombre del beneficiario: Ultreia que Suseia.
3.- Número de cuenta4.-

Es muy importante que indique en el concepto de la transferencia el número de pedido, así como el nombre del beneficiario, y realice la transferencia dentro de los 2 días laborables posteriores a la fecha de confirmación del pedido para poder validarlo.

Si desea adelantar el envío de su pedido, puede enviarnos el justificante de la transferencia por por e-mail a jose@todocaminosantiago.com. Pero en cualquier caso, no se considerará efectivo el pedido hasta que nuestro departamento de administración tenga confirmación bancaria de la transferencia.

No olvide que debe efectuar el pago siempre en EUROS y que todas las eventuales comisiones de cambio y bancarias corren por su cuenta al optar por este sistema de pago.

En el caso de transferencias realizadas desde fuera de España debe indicar a su banco que es Usted quien se hace cargo de las comisiones en origen, aquellas comisiones bancarias y gastos correspondientes a su entidad. De no ser así, todocaminosantiago.com podría paralizar el envío de su pedido al no recibir la cantidad íntegra del mismo.

4.3 PayPal

PayPal permite a los consumidores que dispongan de correo electrónico enviar pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable.

PayPal ofrece un servicio especialmente pensado para aquellos a los que no les satisfacen los mecanismos de pago tradicionales.

Con PayPal, tiene una cuenta en Internet que facilita el envío de dinero desde varias fuentes (como la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria) a varios destinatarios (como una tienda en Internet o su casero), y sin tener que compartir la información financiera. De esta forma, ni la tienda en Internet ni el casero ven el número de la tarjeta de crédito ni la información bancaria.

Para más información puede visitar la web de Paypal.

5. Envíos y plazos de entrega

5.1 Formas y gastos de envío

01:00) Envíos a domicilio:

Para España el coste de envío está incluido en el precio.

Para el resto de países se cargan 1,5E por gastos de correo.

2. Plazos de entrega

Una vez comprobado el pago el envío es inmediato.

Tenga en cuenta que los plazos de entrega se computan sobre días laborables (lunes a viernes) y que no se realizan entregas en sábados, domingos y festivos.

Més, si la forma de pago elegida es transferencia bancaria, no se realizará el envío del pedido hasta que tengamos confirmación de la misma.

6. Devoluciones y cambios

6.1 Devoluciones

Si cuando el Usuario recibe su pedido no queda satisfecho, tiene un plazo de catorce (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para ejecutar el derecho de devolución.

Excepcionalmente, para los pedidos confirmados en fechas navideñas (entre el 1 de Diciembre y el 4 de Enero), el plazo para devoluciones se amplía hasta el 19 de Enero.

El Usuario correrá con los gastos derivados de la devolución y será el responsable de que el producto llegue en perfectas condiciones a la dirección de todocaminosantiago.com indicada arriba.

Para que todocaminosantiago.com acepte la devolución, el producto deberá estar en perfectas condiciones y en su embalaje original. Además el cliente deberá presentar el documento que acredita la compra: factura o factura simplificada.

Una vez recibida la mercancía en nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al reintegro del importe íntegro del producto o productos devueltos junto con los portes y cualquier otro gasto asociado, si corresponde, conforme a la modalidad de pago utilizada por el Usuario:
– Si el pago fue realizado a través de tarjeta de crédito o PayPal, se le abonará el importe correspondiente en la misma tarjeta de crédito o cuenta de Paypal.
– Si el pago fue realizado contra reembolso o mediante transferencia, le solicitaremos un número de cuenta donde abonar el importe correspondiente.

Nota: el Usuario recibirá el reintegro del importe en un plazo máximo de 72 horas a partir de la recepción en nuestro almacén del producto o productos devueltos. Si el pago fue efectuado con tarjeta de crédito es posible que el banco no le muestre el importe de la devolución en su saldo hasta el mes siguiente, pero le enviaremos por correo electrónico el resguardo de la devolución.

todocaminosantiago.com no admite envíos a portes debidos.

Antes de iniciar el proceso de devolución el Usuario debe ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente enviando un email a jose@todocaminosantiago.com

6.2 Cambios

Si cuando el Usuario recibe su pedido no queda satisfecho con algún producto, tiene un plazo de catorce (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para realizar el cambio.

Excepcionalmente, para los pedidos confirmados en fechas navideñas (entre el 1 de Diciembre y el 4 de Enero), el plazo para cambios se amplía hasta el 19 de Enero.

Para comenzar el proceso de cambio el Usuario deberá enviarnos un email a jose@todocaminosantiago.com indicándonos:
– Número de pedido.
– Producto que desea cambiar.
– Motivo del cambio.
– Artículo sustitutivo.

El Usuario correrá con los gastos derivados del envío del artículo hasta nuestros almacenes y será el responsable de que el producto llegue en perfectas condiciones a la dirección de todocaminosantiago.com indicada arriba.

Una vez recibida la mercancía, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá al envío del producto sustitutivo.

En cualquier caso, se admitirá el cambio de los productos defectuosos y envíos erróneos, siendo todocaminosantiago.com quien se hará cargo de los gastos de envío siempre que el Usuario comunique esta circunstancia en el plazo de catorce (14) días hábiles contados desde la fecha de recepción del envío.

todocaminosantiago.comasume los portes del primer envío, pero nunca de los sucesivos motivados por el cambio.

7. Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, d' 13 de desembre, Protecció de Dades Personals, le informamos de que cuantos datos personales nos facilite serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de Ultreia et Suseia, titular del Portal.

La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los pedidos y, en el caso de que el Usuario nos haya autorizado expresamente, el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y ofertas que puedan resultar de su interés.

Ultreia et Suseia garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pèrdua, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, ninguna información relativa al Usuario será utilizada con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.

El Usuario de todocaminosantiago.com podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo electrónico a jose@todocaminosantiago.com o por escrito a la dirección postal de todocaminosantiago.com indicada al principio-

7.1 Navegación anónima a través de las páginas de la web

Ultreia et Suseia sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestra web:

– El nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red. Per exemple, un usuario del proveedor XXX solo estará identificado con el dominio xxx.es. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestra web, la fecha y hora de acceso a nuestra web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.

– La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados.

– El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.

La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

7.2 Navegación con cookies

Una “cookie” es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas Web almacena en la unidad de disco duro del Usuario. Las “cookies” no pueden por sí mismas identificar a una persona ya que no hacen referencia a ningún dato de carácter personal y no se pueden ejecutar como código o contener virus.

Las cookies nos permitirán, per exemple, gestionar la cesta de la compra del Usuario y conservar la información de su pedido mientras recorre nuestras páginas.

También nos permiten, que una vez que se ha identificado en el Portal con su e-mail y contraseña por primera vez, no tenga que volver a introducir estos datos mientras mantenga abierto el navegador web.

La mayoría de los navegadores aceptan automáticamente “cookies” pero también es posible configurarlos para su no aceptación. En este caso el Usuario podrá navegar por la web, pero para poder realizar una compra en todocaminosantiago.com será indispensable que el navegador acepte al menos las llamadas “cookies de sesión”, aquellas que existen únicamente mientras permanece en todocaminosantiago.com y desaparecen si se cierra el navegador.

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador.

8. Legislación y jurisdicción aplicables

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se interpretarán conforme a la legislación vigente en España en la materia , que se aplicará subsidiariamente en todo lo que no se haya previsto en las mismas (Básicamente Ley 34/2002 d' 11 de julio de servicios de la información y comercio electrónico).